Trainingen, nascholingen en opleidingen jeugdzorg

SKJ-geaccrediteerd

Herken jij je in het volgende:

 • Ben jij werkzaam in de jeugdzorg en op zoek naar een inspirerende training, nascholing of opleiding?
 • Zijn SKJ-punten daarbij belangrijk?
 • Vind je het werk zwaar?
 • Wil je graag leren werken met het hele systeem omdat jij gelooft dat symptomen van kinderen een invloed hebben op het hele gezin?
 • Heb je regelmatig een onderbuikgevoel bij hoe ouders met symptoomgedrag omgaan?
 • Vind je het lastig je positie bij ouders in te nemen?
 • Ben je het zat om symptomen te bestrijden?
 • Geloof je dat hulp voor het hele gezin veel effectiever is?
 • Weet je nog niet goed hoe je met al deze krachten om moet gaan?
 • Zuigt het werk je soms leeg? En mis je inspiratie?
 • Gaat je hart uit naar gezinnen en wil je een blijvende bijdrage leveren?
 • Voel je je regelmatig klem zitten tussen vechtende ouders?
 • Wil je op een inspirerende manier SKJ-punten halen?

Dan zijn onze SKJ-geaccrediteerde nascholingen en opleidingen wat voor jou.

Post-hbo Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening

Ervaringsgericht omdat jouw ervaringen in contact met clienten waardevolle informatie is. Psychosociaal omdat problemen zich altijd binnen een context voordoen.

In deze opleiding staat het ervaringsgericht en systeemgericht werken centraal:

Systeemgericht:

 • Je leert hoe je op een systemische, contextuele manier naar problemen in gezinnen kunt kijken.
 • Je leert hoe je symptomen terug kunt leiden naar hun betekenis binnen een bepaalde context.
 • Je leert hoe je met het hele systeem kunt werken en ook vaders kunt betrekken.
 • Je leert krachtgericht en herstelgericht te werken.

Ervaringsgericht:

 • Je ontdekt hoe jij, op het moment dat je met een gezin in aanraking komt onderdeel wordt van hun patronen.
 • Je ontdekt hoe besmettelijk deze patronen zijn.
 • Je leert hoe je je eigen ervaringen met deze patronen en gezinsleden kunt inzetten (we zijn immers ons eigen instrument).
 • Je leert om je eigen positie te bepalen en gezinnen te versterken in hun eigen kracht.

Meer lezen? Klik hier voor meer informatie.

Je kunt je ook inschrijven voor een Experience day. Een dag waarin je sfeer proeft en kennismaakt met onze manier van werken.

 

 

Nascholingen jeugdhulpverlening

Wij bieden meerdere nascholingen en trainingen voor jeugdhulpverleners aan. De meeste maken we op maat in samenwerking met de organisatie (in-company).

 

 

KIN Groep
Flipover

Nascholing systeemgericht werken doc-file-format

De nieuwe trend in hulpverlenen is: eerst kijken wat het netwerk kan bieden. Hulpverleners moeten van een individueel gerichte aanpak omschakelen naar een syteem- en netwerkgerichte manier van werken. Dat vraagt andere vaardigheden en een nieuwe manier van kijken. In deze nascholing bieden we een basistraining, een verdiepingstraining en een specialisatie “Systeemgericht werken bij vechtscheidingen”. Deze drie elementen zijn los afneembaar. Je leert onder andere:

 1. De stap van individueel gericht werken naar systeem- en netwerkgericht werken te maken.
 2. Omgaan met weerstand: Mijn partner/kind(eren)/netwerk willen niet komen.
 3. Effectief interactiepatronen beïnvloeden.
 4. Werken met de kwetsbaarheidscyclus.
 5. Werken aan de-escalatie.

SKJ en registerplein geaccrediteerd.

 

Nascholing Systeemgericht werken bij vechtscheidingen doc-file-format

Steeds vaker worden professionals geconfronteerd met echtscheidingsproblematiek die in de volksmond ook wel vechtscheidingsproblematiek genoemd wordt. Voor professionals is het vaak een moeizaam proces, waarbij het gewenst is vaardigheden te bezitten die de-escalerend kunnen werken. De-escalatie en onthechting zijn begrippen waar onvoldoende aandacht voor is en vaak onvoldoende besproken wordt bij echtscheidingsproblematiek.

 

Nascholing coaching van multiprobleemgezinnen  doc-file-format

Multiprobleemgezinnen hebben vaak een lange historie van min of meer mislukte hulpverleningen achter de rug en hun kijk op de hulpverlening is daardoor nogal negatief. Zij klagen erover dat hulpverleners niet zien dat veel van hun problemen door de buitenwereld worden veroorzaakt, dat zij hulp krijgen waar zij niet om vragen, dat de hulpverlening onoverzichtelijk is en dat hulpverleners vaak een afstandelijke, kritische houding ten opzichte van hen hebben.
Hulpverleners op hun beurt raken ontmoedigd door de grote hoeveelheid van steeds terugkerende problemen. Zij klagen erover dat de hulp niet beklijft, dat hun inzet onevenredig groot is en dat gezinnen al afhaken als een deelprobleem lijkt te zijn opgelost. Door dit alles ontstaat tussen hulpverlening en multiprobleemgezin nogal eens een wederzijds proces van veroordeling en afstoting.

 

 

Nascholing vernieuwde meldcode
Persoonlijk en professioneel werken

De nieuwe meldcode is een feit. De richtlijnen zijn bekend en het stappenplan ligt voor je. Maar dat is nog wat anders dan ook daadwerkelijk het gesprek aangaan. Hoe zullen ze reageren? Straks worden ze boos op me, of verlies ik het contact? En ik weet het niet zeker…
In deze nascholing leer je hoe je op een persoonlijke, responsieve, de-escalerende manier vermoedens van geweld bespreekbaar kunt maken met behoud van de relatie. Je leert ook hoe je je eigen onderbuikgevoel op een professionele manier kunt inzetten in dit gesprek.

Uitgebreide informatie volgt binnenkort.

Nascholing systeemgericht werken bij opvoedproblemen  pdf

Bijna alle ouders ondervinden van tijd tot tijd problemen bij het opvoeden van hun kinderen. In een toenemend aantal gezinnen ontwikkelen zich echter probleemsituaties waar ouders geen weg meer mee weten. Dit uit zich vaak in probleemgedrag van kinderen, die vervolgens (individueel) worden aangemeld bij de hulpverlening.
De praktijk laat echter zien dat er nogal eens een direct verband bestaat tussen probleemgedrag van kinderen en gezagsproblemen van ouders. In plaats van met het gezin om de tafel te gaan zitten, te kijken wat er nu precies aan de hand is en hoe dit het best verholpen kan worden, bevestigt de hulpverlening de onmacht van de ouders nogal eens door het kind te laten diagnosticeren en individueel in behandeling te nemen.

 

 

 

 

 

Nascholing eigen kracht pdf

Van de professional wordt in toenemende mate verwacht aan te sluiten bij de eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk. Professionals zijn van nature vaak zorgend ingesteld en willen graag helpen. De kunst is om de cliënt te mobiliseren om weer eigenaar van zijn eigen probleem te worden. Daarbij zul je om te beginnen zelf de kracht en het zelfredzame vermogen van de cliënt moeten zien, zelfs wanneer er sprake is van destructief gedrag. Daarna zul je de cliënt consequent moeten aanspreken op zijn eigen kracht.

Share This