Trainers

De trainers van het Kempler Instituut vormen een hecht en professioneel team. Met elk hun eigen unieke bijdrage maar een gezamenlijke drive en gedeeld gedachtengoed staat de visie en werkwijze van het instituut als een huis. Alle trainers hebben jarenlange ervaring als professional in de hulpverlening, als opleider bij het instituut en daarmee als uitdrager van haar werkwijze.

 

   Wietze van der Laan

Wietze is als leersupervisor en als docent supervisiekunde verbonden aan het Kempler-instituut. Daarnaast heeft hij zijn eigen praktijk voor relatietherapie, Gestalttherapie en supervisie. Hij geeft op verschillende hogescholen (leer-)supervisie.
De EPH-opleiding en vervolgens de Ervaringsgerichte Supervisorenopleiding heeft hij beide aan het Kempler-instituut gevolgd. Hij is ECP-houder, LVSC-erkend supervisor en leersupervisor. Wietze is oorspronkelijk muziek- en dramadocent. Van 2007-2013 is hij werkzaam geweest als maatschappelijk werker. In supervisie komen zijn drive voor hulpverlening en onderwijs samen. Bij het Kempler-instituut heeft hij geleerd zijn betrokkenheid en scherpe blik professioneel en persoonlijk in te zetten met humor en mildheid.


Leersupervisoren:

 

   Ines Kortmann

Ines is werkzaam als (Leer) supervisor op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en naar de bij de Master begeleidingskunde te hebben afgerond ook verbonden als Leersupervisor aan de Hoge school Rotterdam. Zij heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van psychotherapie en systemisch werken door middel van opstellingen. Daarnaast is zij in 2005 afgestudeerd als klassiek Homeopaat.
Veel werkervaring heeft zij opgedaan tijdens lange jaren werken bij een GGZ instelling zowel als begeleider en later als projectmanager en in een Centrum voor psychotherapie en psychosomatiek in Duitsland. Doelgroepen die zij heeft begeleid zijn cliënten met langdurige psychiatrische problematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast ook jongeren met gedragsproblematiek en hun families.
Haar kijk op vraagstukken is altijd holistisch en systeemgericht. Haar specialiteit in het geven van supervisie is, de supervisant  laten ervaren hoe de verschillende dynamiek in een (familie)systeem op elkaar inwerken, maar ook welke invloed deze op de begeleider hebben in de relatie met de cliënt met als doel ondersteunend te kunnen zijn aan de  te begeleiden cliënt en diens systeem. Haar filosofie is terug te vinden in een uitspraak van Nietzsche: “Es zählt nicht was wahr ist, sondern was dabei hilft zu leben”. Ines is geregistreerd bij LVSC.

   Marieke Valster

Marieke heeft na haar afstuderen (social studies) jarenlang als groepswerker in de jeugdhulpverlening gewerkt. Zij heeft ervaring in het werken met jongeren, volwassenen en gezinnen in de jeugdzorg, verslavingszorg en psychiatrie.
Ze heeft als freelancher diverse werkzaamheden (extern deskundige, studieloopbaanbegeleider, stagedocent, supervisor) verricht op Hogescholen. Naast social studies heeft ze de opleiding Supervisie en Coaching gevolgd, Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding, Ervaringsgerichte Psychosociale therapie/ Gestaltgezinstherapie en de opleiding tot Leersupervisor.
Zij is sinds 2008 werkzaam vanuit haar eigen praktijk, als ambulant begeleider, therapeut, supervisor en (sinds 2015) als leersupervisor. Ze is geregistreerd lid van NVAGT, EAGT, RBCZ, CRKBO en LVSC.
Marieke loopt graag met je mee, in het proces van onderzoeken waar je krachten en je ontwikkelmogelijkheden en ook je blokkades voor jou persoonlijk- in je werk als supervisor- liggen. Supervisie betekent voor haar; ‘blijven leren, steeds weer ontdekken en mogen ontwikkelen en groeien.’

 Feike van Gorkum

Freike is gepensioneerd. Feike heeft aan de basis gestaan van de opleiding ‘Ervaringsgericht Supervisor opgebouwd’.   

Feike is als sociaal psycholoog afgestudeerd in organisatieverandering en werkte jarenlang als organisatieadviseur. Zijn therapeutische scholing kreeg hij aan de ‘School voor Gestalt en Psychosynthese’ te Gent. Sindsdien geeft hij individuele- relatie- en groepstherapie. Hij is lid van de NVAGT en de EAGT. Als docent en trainer is hij in het hoger onderwijs werkzaam geweest, o.a. aan de V.O. en de supervisorenopleiding. Hij is door de NVAGT en de EAGT erkend als Gestaltsupervisor en door de LVSC erkend als supervisor, leersupervisor en docent supervisiekunde. Hij is auteur van het boek ‘Dynamische begeleiding van supervisie en coaching’. Sinds 2010 is hij verbonden aan het Kempler Instituut Nederland als hoofddocent voor de Opleiding Ervaringsgericht Supervisor.

Share This