Organisatietraining

Teamintervisie

Intervisie, iedereen zegt het belangrijk te vinden, maar vaak is het het ondergeschoven kindje in een team. En tijdens de meeste intervisiebesprekingen blijkt de verleiding groot om het voornamelijk over de cliënt te hebben en niet over het probleem dat de werker zelf heeft in relatie met de cliënt. Wanneer het team daarin meegaat door uitgebreid de cliëntsituatie te analyseren of te interpreteren, krijgt de werker niet de hulp die hij nodig heeft om zelf verder te komen met zijn probleem. Het kan daarbij zelfs voor komen dat collega’s hun stokpaardjes berijden en met elkaar in een methodestrijd verwikkeld raken, zonder dat deze discussie de werker iets oplevert.

Meld je aan

De opleiding start 1x per jaar in september

Meer informatie...

Brochure of helpdesk

Testimonials

Ervaar op deze dag hoe de cursus is

Wat leer je in deze nascholing

Op grond van onze jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van intervisiegroepen hebben wij een intervisiemodel ontwikkeld, dat tijdens de bespreking een duidelijke en respectvolle structuur garandeert die de hulpvrager in zijn waarde laat, de inbreng van het team begrenst en richting geeft en dat er voor zorgt dat er op concrete en effectieve wijze wordt gefocust op het proces dat zich afspeelt tussen hulpverlener en cliënt. Tenslotte wordt gezocht naar een concrete oplossing waar de hulpvrager mee uit de voeten kan en wordt er een concreet plan van aanpak gemaakt.

Tijdens de training wordt aan de hand van de werkproblemen van de deelnemers zelf met dit model geoefend. De teamleden ontwikkelen zo al doende de vaardigheid om elkaar in korte tijd diepgaand te helpen met hun werkproblemen.

Wanneer start deze nascholing

Deze nascholing wordt in-company gegeven. 

De opbouw van de nascholing

Deze training bestaat uit minimaal een dagdeel, maar bij voorkeur uit twee dagdelen zodat de materie goed geoefend kan worden.

Het verdient aanbeveling om na enige tijd een terugkomdag te organiseren om te kijken hoe de teamintervisie functioneert en om zaken eventueel aan te scherpen.
Op verzoek kan de training ook uit een begeleidingstraject bestaan. Hierbij wordt gestart met een introductiedag, gevolgd door een aantal dagdelen,
waarbij het team over een langere periode begeleid wordt in het effectief werken met het intervisiemodel

De kosten van deze nascholing

Deze nascholing kost €750,- per dagdeel. 

Wat is de inhoud van deze teamintervisie

Inhoud

Op grond van onze jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van intervisiegroepen hebben wij een intervisiemodel ontwikkeld, dat tijdens de bespreking een duidelijke en respectvolle structuur garandeert die de hulpvrager in zijn waarde laat, de inbreng van het team begrenst en richting geeft en dat er voor zorgt dat er op concrete en effectieve wijze wordt gefocust op het proces dat zich afspeelt tussen hulpverlener en cliënt. Tenslotte wordt gezocht naar een concrete oplossing waar de hulpvrager mee uit de voeten kan en wordt er een concreet plan van aanpak gemaakt.
Tijdens de training wordt aan de hand van de werkproblemen van de deelnemers zelf met dit model geoefend. De teamleden ontwikkelen zo al doende de vaardigheid om elkaar in korte tijd diepgaand te helpen met hun werkproblemen

Trainers

Wietze van der Laan

Wietze van der Laan, trainer Kempler Instituut

Wietse van der Laan is als leersupervisor en als docent supervisiekunde verbonden aan het Kempler-instituut. Daarnaast heeft hij zijn eigen praktijk voor relatietherapie, Gestalttherapie en supervisie. Hij geeft op verschillende hogescholen (leer-)supervisie.
De EPH-opleiding en vervolgens de Ervaringsgerichte Supervisorenopleiding heeft hij beide aan het Kempler-instituut gevolgd. Hij is ECP-houder, LVSC-erkend supervisor en leersupervisor. Wietze is oorspronkelijk muziek- en dramadocent. Van 2007-2013 is hij werkzaam geweest als maatschappelijk werker. In supervisie komen zijn drive voor hulpverlening en onderwijs samen. Bij het Kempler-instituut heeft hij geleerd zijn betrokkenheid en scherpe blik professioneel en persoonlijk in te zetten met humor en mildheid

René Goedhart

René Goedhart is aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie en in bezit van European (ECP) en World Certificate of Psychotherapie (WCP) voor de modaliteiten Gestalttherapie en relatie- en gezinstherapie. Lid is hij van de beroepsvereniging NVRG, NVAGT, LVSC en opgenomen in het register van SKJ, maatschappelijk werk en ggz-agoog.

Ferdinand Bijzet

Ferdinand Bijzet (Kempler Instituut) is van oorsprong maatschappelijk werker. Hij studeerde Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie aan het Kempler Instituut en volgde daarnaast het opleidingstraject tot systeemtherapeut (NVRG).  Daarnaast is hij Brainspotting Practitioner.

Wietze van der Laan, trainer Kempler Instituut

Wat gaat deze teamintervisie je kosten?

Kosten

De kosten van de nascholing bedragen € 1450,- per dag en € 750,- per dagdeel, inclusief voorbereidingstijd en reistijd en exclusief materiaal- en reiskosten.