Organisatiebegeleiding

Teambuilding

Teambuilding behelst een kort traject van een of twee dagen voor teams die graag hulp willen hebben bij het op een persoonlijke en concrete manier bespreken, evalueren en verbeteren van het teamfunctioneren, de individuele taakuitoefening, de onderlinge samenwerking, de onderlinge communicatie en de effectiviteit van de organisatie. De aanwezige trainer draagt er zorg voor dat er open, eerlijk en persoonlijk met elkaar gesproken wordt in een voor ieder teamlid veilige sfeer.

Meld je aan

De opleiding start 1x per jaar in september

Meer informatie...

Brochure of helpdesk

Testimonials

Lees wat cursisten vinden

Wat is de inhoud van deze organistiebegeleiding

Inhoud

Een team is een samenwerkingsverband van een aantal professionals, elk met persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren. Ieder teamlid heeft eigen behoeftes en belangen, maar men is om goed te kunnen functioneren ook van elkaar afhankelijk. De relaties in een team worden gekenmerkt door coöperatie (verbondenheid) en competitie (autonomie). Om bevredigend samen te kunnen werken is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen deze coöperatie en competitie. Een verstoorde balans tussen beide speelt een centrale rol bij alle problemen in menselijke relaties en in organisaties.

Trainers

Wietze van der Laan

Wietze van der Laan, trainer Kempler Instituut

Wietze van der Laan is als leersupervisor en als docent supervisiekunde verbonden aan het Kempler-instituut. Daarnaast heeft hij zijn eigen praktijk voor relatietherapie, Gestalttherapie en supervisie. Hij geeft op verschillende hogescholen (leer-)supervisie.
De EPH-opleiding en vervolgens de Ervaringsgerichte Supervisorenopleiding heeft hij beide aan het Kempler-instituut gevolgd. Hij is ECP-houder, LVSC-erkend supervisor en leersupervisor. Wietze is oorspronkelijk muziek- en dramadocent. Van 2007-2013 is hij werkzaam geweest als maatschappelijk werker. In supervisie komen zijn drive voor hulpverlening en onderwijs samen. Bij het Kempler-instituut heeft hij geleerd zijn betrokkenheid en scherpe blik professioneel en persoonlijk in te zetten met humor en mildheid

René Goedhart

René Goedhart

René Goedhart is aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie en in bezit van European (ECP) en World Certificate of Psychotherapie (WCP) voor de modaliteiten Gestalttherapie en relatie- en gezinstherapie. Lid is hij van de beroepsvereniging NVRG, NVAGT, LVSC en opgenomen in het register van SKJ, maatschappelijk werk en ggz-agoog.

Ferdinand Bijzet

Ferdinand Bijzet (Kempler Instituut) is van oorsprong maatschappelijk werker. Hij studeerde Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie aan het Kempler Instituut envolgde daarnaast het opleidingstraject tot systeemtherapeut (NVRG). Hij ontwikkelde onder andere een online-methode voor stellen in een vertrouwenscrisis.

Wietze van der Laan, trainer Kempler Instituut
René Goedhart

Wat gaat deze teambuilding je kosten?

Kosten

De kosten van teambuilding zijn € 1450,- per dag, € 750,- per dagdeel.