Supervisie opleiding

Opleiding ervaringsgerichte supervisie

Supervisie opleiding
Post HBO opleiding supervisor

Het curriculum van de supervisie opleiding is vernieuwd.

 • Wil jij een supervisie opleiding volgen en een door de LVSC erkend supervisor worden?
 • Wil jij anderen methodisch leren superviseren bij dit zelfonderzoek?
 • Ben jij een vakman/vrouw die nu anderen als supervisor wil gaan begeleiden in de verdieping van hun vak?
 • Wil je niet alleen theoretisch aan de slag, maar vooral ook het vak van supervisor in de praktijk leren uitoefenen?
 • Geloof je dat leren vooral ook gebeurt door in de praktijk te ervaren hoe supervisie gegeven wordt?
 • Ben je nieuwsgierig naar jezelf en vind je het leuk om aan zelfonderzoek te doen?
 • Geloof je in een vorm van ‘ambachtelijk’ opleiden waarin het opdoen van nieuwe ervaringen van groot belang is?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Kom vrijblijvend een keer kennismaken tijdens een van onze INTRODUCTIES.

Een ervaringsgerichte supervisie opleiding

In ervaringsgerichte supervisie is het primaire gereedschap van iedere supervisor zijn eigen persoon. Hij is voortdurend ervarend, reflecterend en handelend aanwezig in het supervisieproces. Hij moet zich bewust zijn van wat hij zelf in relatie met zijn supervisant ervaart en leren zichzelf en zijn persoonlijke dynamiek constructief te hanteren ten bate van het leerproces van de supervisant.

Anders dan de meeste supervisiemethodieken die zich voornamelijk concentreren op inzicht en reflectie, is de ervaringsgerichte supervisor tevens gericht op het creëren van persoonlijke ervaringen tijdens de supervisie die kunnen leiden tot concrete veranderingen in het werkveld van de supervisant. Als basis van zijn handelen leert hij een betrokken en rechtstreekse manier van communiceren, waarbij aandachtige empathie en persoonlijk confronteren hand in hand gaan. Hoewel er altijd wordt gestreefd naar persoonlijke verdieping binnen de supervisie is het vertrek- én eindpunt van alle interventies het beroepsmatig functioneren van de supervisant en hoe hij leert zichzelf daarin bij te sturen.

Doel van de supervisie opleiding

De opleiding ervaringsgerichte supervisie leidt de student op tot een ervaringsgericht supervisor die in staat is op deskundige wijze zowel supervisie te geven als andere begeleidingsvormen te hanteren, zoals: werkbegeleiding, intervisie en consultatie. Dit betekent dat de student:

 • leert om problemen van zijn supervisant te zien in de context van de interactie tussen de supervisant en zijn directe werkomgeving;
 • leert om deze problemen en zijn supervisant op een persoonlijke en ervaringsgerichte wijze tegemoet te treden;
 • leert de problemen van zijn supervisant te zien in de context van hoe de supervisant leert van zijn eigen ervaringen.

Opzet en studiebelasting

De opleiding Ervaringsgericht Supervisor bestaat uit twee modules, die ieder een jaar bestrijken. Bij minimaal 10 aanmeldingen start elk jaar in september een nieuwe groep. In totaal duurt de opleiding 2 jaar en bestaat uit 20 opleidingsdagen verdeeld over 16 eendaagse bijeenkomsten en 2 tweedaagse bijeenkomsten op vrijdag en zaterdag.
Het aantal onderwijscontacturen is 150 (20 x 7,5 uur). De totale studiebelasting bedraagt 550 uren (150 contacturen en 400 uur zelfstudie).

Opleidingslocatie is: Se7en in Utrecht.

Fasering

De opleiding is gefaseerd in twee modules van ieder een jaar.

Module I: Algemene Ervaringsgerichte Supervisie Methodiek

In deze module komen alle algemene en theoretische aspecten van supervisie aan de orde. Daarbij wordt er steeds praktisch geoefend met de ervaringsgerichte werkwijze.

Module II : Specifieke Ervaringsgerichte Supervisie Methodiek

Deze module gaat in op de essentie en de specifieke elementen van de ervaringsgerichte supervisie en is een verbreding en verdieping van de algemene methodiek uit het eerste jaar.

“Ik wil voor geen goud terug naar de persoon die ik was vóór de opleiding.” Hetty Vestjens

Werkvormen

Naast het reflecteren en adviseren worden tijdens de opleiding een aantal werkvormen gehanteerd die gericht zijn op het praktisch oefenen en in het hier-en-nu ervaren en hanteren van leerpunten. Dit zijn o.a. supervisie over werkvragen, (live) supervisie over supervisie, maken en bespreken van werk- en reflectieverslagen, leiding geven aan groepsbijeenkomsten, leren evalueren en het werken met rollenspelen.

Erkenning

De opleiding wordt afgesloten met het diploma Ervaringsgericht Supervisor van het KIN en het diploma van de stichting Post-HBO Nederland en is erkend door Registerplein en het SKJ

Wanneer tevens aan de door de LVSC gestelde eisen met betrekking tot voorsupervisie en leersupervisie (buiten de opleiding) is voldaan kan de cursist zich met dit diploma laten registreren als erkend supervisor.

Curriculum vernieuwing

Vanaf het seizoen 2020/2021 wordt het lesprogramma uitgebreid met een module Coaching en Fenomenologisch onderzoek!
 

Coaching

Veel van onze studenten geven aan dat zij naast de registratie voor supervisor, ook de registratie voor coach bij de LVSC willen halen. Dit past in de maatschappelijke ontwikkeling waarin de professionele begeleider meerdere begeleidingsmethodieken beheerst en kan aanbieden. 
 

Fenomenologisch onderzoek

In plaats van het werkstuk aan het eind van de opleiding, kiezen we voor een fenomenologisch -ook wel ervaringsgericht- onderzoek. Dit onderzoek wordt ingebed in het lesprogramma, en past uitstekend bij de ervaringsgerichte manier van werken die wij als instituut voorstaan. 
 

Praktische consequenties

 • In het totaal komen er 3 lesdagen bij: in leerjaar 1 één lesdag, in leerjaar 2, één weekend. Dit maakt in totaal 23 lesdagen.
 • Het lesgeld gaat van € 2640,- naar € 3200,- per jaar. 
 
 
N.B. De aanvraag voor de erkenning bij de LVSC loopt momenteel nog. De curriculumwijziging gaat in zodra de erkenning binnen is.

 

Maak kennis met de supervisie opleiding

Overweeg je een supervisie opleiding te gaan volgen? Wil je meer weten over onze opleiding?

Kom naar één van onze introducties.

Share This