Jaarlijks tot €1000,- aan opleidingsbudget

STAP-budget

De STAP-subsidieregeling van de Nederlandse overheid wordt verstrekt door het UWV aan werkenden en werkzoekenden om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. 

Het STAP-budget

Je hebt het vast al voorbij horen komen. De STAP-subsidieregeling van de Nederlandse overheid wordt verstrekt door het UWV aan werkenden en werkzoekenden om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. 

STAP staat voor Stimulering, Arbeidsmarkt, Positie. Door het nieuwe beleid kunnen onze studenten helaas geen gebruik meer maken van de subsidieregeling.

Kom jij in aanmerking?

STAP-aanmeldbewijs aanvragen en indienen

Per september 2023 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besloten dat alleen OCW-erkende opleidingen in aanmerking komen voor subsidie, waaronder het Stimulering ArbeidsmarktPositie (STAP)-budget. Dit beleid is recentelijk gewijzigd en heeft gevolgen voor onze opleiding.

Helaas voldoet onze opleiding momenteel niet aan de criteria die zijn vastgesteld voor OCW-erkenning. Hierdoor komen onze studenten niet in aanmerking om het STAP-budget te gebruiken om de kosten van onze opleidingen te financieren.

Voorwaarden en verplichtingen 

UWV is verantwoordelijk voor toekenning en beschikbaarheid van de budgetten. Het KIN is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van storingen.

Wil je meer weten over de voorwaarden en verplichtigen bij gebruikmaking van de subsidie regeling? Lees de Subsidieregeling STAP-budget Overheid (vooral de artikelen 14, 15, 18 en 29 zijn belangrijk).

Mocht u vragen hebben, dan zijn we beschikbaar via secretariaat@kempler-instituut.nl.

Disclaimer: Het KIN is niet verantwoordelijk voor fouten in de informatieverstrekking door UWV en wijziging in de STAP-subsidieregeling

 
 

Nieuws, publicaties & blogs

Kennis delen, daar leer je van

Lees ons blog voor het laatste nieuws over ons instituut en het werkveld. Overdenkingen, ervaringen van studenten en docenten, trends en ontwikkelingen binnen welzijn, zorg en GGZ.