Post-HBO Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening

Jeugdhulpverleners, sociale professionals en GGZ

Post-HBO Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening 

Folder Post HBO EPH Opleiding Kempler 2019-2020

Duur en locatie

3 jaar, waarvan het eerste jaar als basisjaar gevolgd kan worden,  23 opleidingsdagen per jaar te Niftrik.

Bij minimaal 10 aanmeldingen start elk jaar in september een nieuwe groep.

Doelgroep

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening  (EPH) is bedoeld voor hulpverleners in het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, het welzijnswerk en de GGZ, die hun methodische vaardigheden en hun persoonlijke deskundigheid als professional willen vergroten. Wil je inspirerend, ervaringsgericht en systeemgericht leren werken en een bijdrage leveren aan het in gang zetten van vernieuwingsprocessen die gericht zijn op het ontwikkelen van een meer effectieve hulpverlening? Dan is deze opleiding wat voor jou.

“Ik krijg nu zelfs energie van mijn werk! Ik kan het KIN dan ook aan alle hulpverleners aanraden!” Wim Weerdenburg

Doel van de opleiding

De opleiding zet een traject van re-professionalisering in. De studenten leren zich niet blind te staren op diagnoses en problemen, maar zich te richten op wat een cliënt in huis heeft om zijn problemen zelf te hanteren. Wanneer mensen voelen waar hun kracht zit, zijn zij meer gemotiveerd hun problemen zelf aan te pakken. De professional moet wat de cliënt al in huis heeft versterken, wat hij niet in huis maar wel nodig heeft aanbrengen en wat hem aan destructief gedrag in de weg staat om zijn problemen zelf op te lossen ombuigen naar meer constructief gedrag. De nadruk ligt daarbij op een persoonlijk betrokken, zelfbewuste, krachtige en integraal werkende professional, die weet hoe hij de cliënt en diens netwerk in beweging moet krijgen.

Methodiek

De opleiding van het KIN en de daarin aan te leren methodiek zijn integratief van aard en gericht op een pro-actieve, generiek werkende professional. Wij integreren:

  • Professionele training met persoonlijke ontwikkeling
  • Een praktische, oplossingsgerichte aanpak met een ervaringsgerichte behandeling
  • Een individuele benadering met een systeem- en netwerk gerichte insteek
  • Outreachend werken met een procesgerichte visie
  • Het versterken van de cliënt met het bekrachtigen van de hulpverlener
  • De essentie van verschillende methodische benaderingen, zoals de gestalttherapie, de systeem-therapie, de emotional focused therapy, de cognitieve schematherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Opzet

De Post-HBO opleiding is een driejarige opleiding. Het is mogelijk alleen het basisjaar te volgen. Tijdens het opleidingstraject is het ook mogelijk de overstap te maken naar de vierjarige opleiding Gestalt(gezins)therapie. Alle opleidingsjaren bestaan uit 23 opleidingsdagen die één maal per maand op vrijdag en zaterdag worden gegeven. Twee keer per jaar is er een driedaagse bijeenkomst die op donderdag begint. Door deze gespreide opzet is de opleiding goed te combineren met privé- en werksituatie en krijgt de student de tijd om het geleerde steeds weer te verwerken en te integreren in de dagelijkse praktijk.

“Voor mij is het belangrijk geweest dat er naast toewijding voor de cliënt, ook oog was voor mij als hulpverlener.” Ton Steehouder

Fasering

Basisjaar:

Gedurende het éénjarige basisjaar worden de basisuitgangspunten en de werkwijze van de EPH en de fasen van het hulpverleningsproces behandeld. Dit jaar bouwt voort op de vaardigheden en ervaring die de studenten reeds in huis hebben en wil een vernieuwing en verdieping van de eigen werkwijze bewerkstelligen. De basisopleiding kan worden afgesloten met het certificaat basisopleiding EPH en is erkend door SKJ met 127,2 registerpunten en door Registerplein met 106 punten.

Driejarige opleiding:

Tijdens het tweede jaar ligt de focus op het werken met individuen binnen hun relaties, gezinnen en sociale context. De student leert steeds meer en effectiever gebruik maken van de eigen mogelijkheden om cliënten in de hulpverleningssituatie nieuwe, corrigerende ervaringen op te laten doen en ontbrekende vaardigheden aan te leren. In het derde jaar staat de toepassing van de EPH en verwante werkwijzen in diverse werkvelden centraal en maakt de cursist zich een zelfbewuste en effectieve stijl van leidinggeven eigen. De driejarige opleiding is door het SKJ en Registerplein erkend met respectievelijk 135 en 112 registerpunten en wordt afgesloten met het Certificaat Ervaringsgericht Psychosociaal Hulpverlener en Gestaltcoach en het Post HBO diploma Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening.

Zowel de éénjarige als de driejarige opleiding zijn specifiek toegesneden op het maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening en sluiten naadloos aan bij het profiel ‘welzijn nieuwe stijl’.

Vierjarige opleiding:

Studenten die verder willen studeren kunnen doorstromen naar het vierde jaar van de therapeutische opleiding Gestalt(gezins)therapie. Het vierde jaar staat in het teken van DSM IV diagnostiek en de toepassing bij diverse vormen van psychopathologie. Tijdens dit laatste jaar verbreedt en verdiept de kennis van de studenten zich en ronden zij hun professionele vorming af. De vierjarige opleiding wordt afgesloten met zowel een certificaat als een diploma Gestaltgezinstherapeut, wat een geregistreerd lidmaatschap van de NVAGT/EAGT oplevert en toegang geeft tot het Europees Certificaat Psychotherapie (ECP). Hierdoor biedt deze opleiding met name perspectief aan die studenten die overwegen zich in de toekomst vrij te vestigen. De vierjarige opleiding is door zowel het SKJ en Registerplein respectievelijk erkend met 180 en 150 registerpunten.

“De combinatie van ervaring opdoen via live-supervisie, de inbreng van jezelf en het leren van medecursisten maakt de theorie praktisch en direct hanteerbaar.” Andrea Jonker

Werkvormen

De opleiding streeft een optimale integratie na van de onderdelen (live) supervisie, leertherapie, praktische vaardigheidstraining, theoretische reflectie en intervisie, zodat wat wordt geleerd steeds concreet kan worden doorgewerkt en ingeoefend.

Specialisatie

Vanaf het derde jaar specialiseert de student zich rond een bepaalde functie of doelgroep. Deze specialisatie hangt nauw samen met het werkveld of de specifieke interesse van de betreffende student en wordt afgesloten met een werkstuk.

Kosten

De opleiding kost € 3450,00 per jaar incl. verblijfkosten en digitale leeromgeving, excl. boeken.
Dit bedrag kan jaarlijks worden verhoogd met een inflatiecorrectie. Wanneer de student wil blijven overnachten bedragen de overnachtingskosten doorgaans ± € 36,50 per persoon . De opleidingskosten dienen voor de aanvang van de opleiding te worden betaald.
De kosten voor studieboeken bedragen gemiddeld tussen de € 75,00 en € 200,00 per jaar. 

Registerplein
> Eenjarige basisopleiding
360 registerpunten
(ID: 332158)

> Drie- en vierjarige opleiding
Registerplein: in aanvraag
(ID: 329526)

SKJ:
jaar 1: 355.00
jaar 2: 365.00
jaar 3: 365.00
jaar 3: 435.00
totaal: 1520.00
(SKJ201831):

Post-HBO, NVAGT, EAGT, NAP, EAP (toegang tot Europees Certificaat Psychotherapie).

Wij hebben de hoogste Europese onderscheiding als opleidingsinstituut in psychotherapie in Europa: de EAPTI-status.

 

 

KIN Groep
Flipover
KIN Supervisie
Cursist
Share This