Samenwerkingspartners

Het Kempler Instituut Nederland werkt samen met een aantal partners:

Familie Focus

Sinds november 2014 hebben wij een samenwerkingsrelatie met www.familiefocus.nl

Familie Focus zet onder andere het werk van Jesper Juul voort in Family Lab Nederland. Juul heeft jarenlang aan het hoofd gestaan van het Deense Kempler Instituut.De missie van Familie Focus is als volgt:

“Wij ondersteunen ouders, kinderen en professionals en helpen mensen in het onderwijs en bedrijfsleven verandering met betrekking tot ouderschap en opvoeden te realiseren. Wij zijn gefocust op het ontwikkelen van authenticiteit, integriteit, gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid en zien daarbij de relatie tussen ouder en kind niet als een statisch geheel maar als een zich voortdurend ontwikkelend geheel.”

PPP Opleidingen

Sinds september 2014 hebben wij een samenwerkingsrelatie met PPP Opleidingen. Wij erkennen de door PPP Opleidingen gegeven opleiding Praktisch Persoonlijk Pastoraat. Deelnemers van deze opleiding kunnen na twee jaar hun opleidingstraject bij het Kempler Instituut vervolgen.

 

 

 


Het Kempler Instituut Nederland is sponsor van:

Share This