Het opleidingsinstituut voor zorg, welzijn en GGZ

Kempler-Instituut

Het Kempler Instituut Nederland is een instituut voor opleiding, nascholing, methodiekontwikkeling en beroepsinnovatie op het gebied van psychosociale hulpverlening, gestaltgezinsbehandeling en supervisie. Al meer dan dertig jaar zet de ervaren staf zich in voor de opleiding en nascholing van zelfbewuste, krachtige en integraal werkende professionals. Professionals die weten hoe zij de cliënt en zijn netwerk moeten activeren en die een persoonlijke en betrokken beroepshouding nastreven.

Walter Kempler

Historie

Het Kempler Instituut Nederland is een instituut voor opleiding, nascholing, methodiekontwikkeling en beroepsinnovatie op het gebied van psychosociale hulpverlening, gestaltgezinsbehandeling en supervisie. Al meer dan dertig jaar zet de ervaren staf zich in voor de opleiding en nascholing van zelfbewuste, krachtige en integraal werkende professionals. Professionals die weten hoe zij de cliënt en zijn netwerk moeten activeren en die een persoonlijke en betrokken beroepshouding nastreven.

Geschiedenis van het Kempler Instituut Nederland

In 1980 richtten Roel en Sonja Bouwkamp in samenwerking met de Amerikaanse pionier in de gezinstherapie, Walter Kempler, het Kempler Instituut Nederland (KIN) op. Walter Kempler werkte jarenlang nauw samen met Fritz Perls, de grondlegger van de Gestalttherapie.

In de loop der jaren is het KIN uitgegroeid tot een toonaangevend opleidingsinstituut binnen het maatschappelijk werk, de geestelijke gezondheidszorg en de Jeugdhulpverlening. Het Kempler Instituut werkte voor diverse opleidingsinstituten in verscheidene Europese landen en heeft sinds 1990 een eigen opleidingsinstituut in Slovenië

Boeken en artikelen die door de oprichters zijn geschreven, zijn vertaald in vijf talen.

Wij hebben de hoogste Europese onderscheiding als opleidingsinstituut in psychotherapie in Europa: de EAPTI-status.

Visie | Competenties | Genieten

Visie

Het Kempler Instituut hanteert een visie die wordt ondersteund door het nieuwste wetenschappelijk onderzoek betreffende ‘hulpverleningsrelaties die werken’. Daaruit blijkt dat het met name de hulpverlener is, die het succes van de toegepaste methode bepaalt. De hulpverlener moet een zodanige werkrelatie met zijn cliënt opbouwen dat hij optimaal aansluit bij de bestaande kwaliteiten van de cliënt en zijn sociale context.

Wij leiden geïnspireerde en bezielde professionals op met een doorleefde en op persoonlijke ervaring gestoelde visie op hun vak. Professionals die niet alleen respect hebben voor de technische of methodische kennis van een ‘evidence-based practice’, maar ook voor de van oudsher in de zorg gebruikte ervaringskennis die gestoeld is op ‘practice-based evidence’. Op dat wat blijkt te werken in de praktijk.

Competenties

“Wij leren hulpverleners niet alleen allerlei competenties, wij maken van hen vooral competente mensen”

Competentie is in feite het vermogen om adequaat gedrag te vertonen in zeer wisselende situaties. Dit blijkt precies de kwaliteit te zijn die succesvolle hulpverleners onderscheidt van minder succesvolle. Uit onderzoek van Baldwin en Warpold (2009) blijkt dat het vermogen van de hulpverlener om een werkrelatie aan te gaan met verschillende soorten cliënten, sterker bijdraagt aan het eindresultaat van de hulpverlening dan de kenmerken van de cliënt of de kwaliteit van de werkrelatie als zodanig. De invloed van de hulpverlener op de hulpverlening is volgens hen heel wat groter dan tot dusver werd aangenomen.

Genieten

“Het is van belang dat je hulp verleent, maar hoe je dat als persoon doet blijkt cruciaal te zijn voor een succesvolle hulpverlening”

Het Kempler Instituut onderscheidt zich van alle andere opleidingsinstituten met name door het grote belang dat wij hechten aan het ontwikkelen van een zelfbewuste, evenwichtige en persoonlijke beroepshouding, die de professional een krachtige positie geeft en hem in staat stelt van zijn werk, van zichzelf en van zijn cliënten te genieten.

Accreditatie en keurmerken

SKJ, NVAGT, SNRO, EAP, LVSC