Opleiding Ervaringsgerichte Supervisie & Coaching

Supervisie & Coaching

Als ervaringsgericht supervisor en coach ben je gefascineerd door het leerproces van mensen. Werken in een mensgericht beroep is veeleisend. Het vergt naast inhoudelijke vakbekwaamheid ook persoonlijke bekwaamheid, authenticiteit, zelfreflectie en de vaardigheid effectief vorm te geven aan werkrelaties. Professionals in deze beroepen zijn dan ook nooit uitgeleerd. Ervaringsgerichte Supervisie & coaching richt zich op dit leerproces.

Voor wie is deze opleiding?

 • Ben jij een vakman/vrouw die anderen als supervisor of coach wil gaan begeleiden in de verdieping van hun vak?
 • Wil jij een door de LVSC erkend opleiding supervisie en coaching volgen?
 • Wil je niet alleen theoretisch aan de slag, maar  het vak van supervisie en coaching in de praktijk leren uitoefenen?
 • Geloof je dat leren vooral ook gebeurt door in de praktijk te ervaren hoe supervisie en coaching gegeven wordt?
 • Ben je nieuwsgierig naar jezelf en vind je het leuk om aan zelfonderzoek te doen?
 • Geloof je in een vorm van ‘ambachtelijk’ opleiden waarin het opdoen van nieuwe ervaringen van groot belang is?
 • Geloof je meer in krachtige professionals dan in
  protocollen, en ben je in staat op authentieke wijze je werkrelaties met je supervisanten en coaches vorm te geven?
Welke vooropleiding heb je nodig?

Een voltooide opleiding op het niveau van Hoger Beroepsonderwijs, voortgezette opleiding, of wetenschappelijk onderwijs. Het gaat om opleidingen tot een mensgericht beroep. Minimaal 4 jaar werkervaring in een mensgericht beroep (2 dagen per week). 

Afgerond supervisietraject (bij een LVSC geregistreerd supervisor of geregistreerd aspirant supervisor) van tenminste 10 zittingen, dat maximaal 6 jaar voor het begin van de opleiding tot supervisor is afgerond.

Voldoe je niet (geheel) aan bovenstaande vooropleidingseisen, neem dan contact op om te overleggen over jouw specifieke situatie!

Wat is de opbouw van deze opleiding?

Leersupervisie opleiding Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching

Om je volledig bij de LVSC als supervisor te laten registreren moet je twee leersupervisietrajecten volgen bij een LVSC-erkend leersupervisor.
Een leersupervisietraject bestaat uit 15 sessies, waarbij je een leerpraktijk inbrengt van minimaal 2 zelf vormgegeven supervisietrajecten van minimaal 10 sessies. Dit kan individuele supervisie zijn, groepssupervisie (3 supervisanten), of triadische supervisie (2 supervisanten).
Van de (minimaal) vier supervisietrajecten waarin jijzelf supervisie geeft, moet je minimaal in 2 verschillende samenstellingen (individueel, triade, of groep) hebben gesuperviseerd.

Je zult zelf moeten zorgen voor een eigen supervisiepraktijk, het is aan te raden om ruim voor het begin van de leersupervisie supervisanten te zoeken!

Inhoud opleiding Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching

De opleiding Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching is gefaseerd in twee modules van ieder één jaar.

Module I: Algemene Ervaringsgerichte Supervisie Methodiek

In deze module ligt de focus op de superviemethodiek. Alle algemene en theoretische aspecten van supervisie komen aan de orde. Daarbij wordt er steeds praktisch geoefend met de ervaringsgerichte werkwijze.

Module II : Specifieke Ervaringsgerichte Supervisie en coachingsmodule

Deze module gaat in op de essentie en de specifieke elementen van de ervaringsgerichte supervisie en is een verbreding en verdieping van de algemene methodiek uit het eerste jaar. Daarin wordt de module ervaringsgerichte coaching aangeboden, en het fenomenologisch onderzoek vormgegeven

Wanneer zijn de lesdagen?

De opleiding wordt vormgegeven in tweedaagse weekenden, op donderdag en vrijdag. De lesdagen duren ongeveer van 10.00 tot 17.00.
De opleidingsdagen staan gepland op de volgende data:

 • 5-6 oktober 2023
 • 23-24 november 2023
 • 21-22 december 2023
 • 18-19 januari 2024
 • 29 februari-1 maart 2024
 • 4-5 april 2024
 • 23-24 mei 2024
Waar is deze opleiding geaccrediteerd?

SKJ: 210602

286,95 punten

LVSC-geaccrediteerd

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de opleiding bedragen €3700,- per leerjaar en €1900,- leersupervisie per leerjaar

Ongeveer €400,- boekengeld, en ongeveer €75,- verblijfskosten per tweedaagse (optioneel).

De kosten voor de totale opleiding zullen ongeveer €12.000,- zijn. Prijswijzigingen voorbehouden

Fenomenologisch onderzoek

In plaats van het werkstuk aan het eind van de opleiding, kiezen we voor een fenomenologisch -ook wel ervaringsgericht- onderzoek. Dit onderzoek wordt ingebed in het lesprogramma, en past uitstekend bij de ervaringsgerichte manier van werken die wij als

Wil je een keer kennis komen maken?

Kennismaken doe je via de Experience Day.

Hier kun je een kijkje komen nemen en je laten inspireren.

Hoe meld je je aan?

Je meldt je aan via het aanmeldformulier.

Je aanmelding wordt beoordeeld. Daarna geven we je zo snel mogelijk bericht of je aangenomen bent om de opleiding te volgen.

Introductie video

Supervisie & coaching

Wat is de inhoud van deze studie?

Intro

De opleiding ervaringsgerichte Supervisie & Coaching is in Nederland een unieke opleiding met een eigen kleur. Je leert hier gedegen het ambacht van supervisor en coach, en krijgt hierbij een extra tool in handen: je leert op een ervaringsgerichte manier te superviseren en coachen.

Professionele ontwikkeling

Het ambacht leren betekent bij het Kempler Instituut dat je zoveel mogelijk praktisch aan het oefenen bent. In alle leeractiviteiten zie je een directe link terug met de praktijk van supervisor en/of coach.

Het ervaringsgerichte betekent dat je leert sensitief te worden voor de informatie die je in het contact met je supervisant en coachee in het hier-en-nu opdoet, en dat je dat leert gebruiken in je begeleiding. Zo ontstaat een krachtige en directe leeromgeving.

Als instituut zijn we erg betrokken bij de werkterreinen welzijn, social work en vaktherapie. Het praktische en mensgerichte leren binnen de opleiding past daar goed bij. Om die reden is de opleiding ook SKJ-geregistreerd.

Het ervaringsgerichte werken levert twee heel specifieke vaardigheden op die je in andere opleidingen niet/minder leert:

Het telkens verbeteren en herstellen van de werkrelatie met je cliënten door middel van het ervaringsgerichte reflectiemodel;

Het gericht gebruik maken van groepsdynamische aspecten als parallelprocessen, overdracht/tegenoverdracht in ervaringsgerichte groepssupervisie.

Persoonlijke ontwikkeling

Door de diepgaande manier van werken en leren kan het niet anders dan dat je ook op persoonlijk vlak door een flink leerproces gaat. Leerthema’s waarvan je je al lang bewust was, die je zelfs al een keer hebt doorgeworsteld hebben de neiging om zich opnieuw te melden. Dit levert de kans op om ook op persoonlijk vlak een verdiepingsslag te maken. Dit proces overvalt veel van onze cursisten, maar levert vaak enorme leerwinst en integratie op. Daarbij zijn we als opleiders zelf ook persoonlijk en betrokken aanwezig. 

Daarom kiezen we ook voor tweedaagsen: ervaringsgericht werken vergt ruimte om het proces met elkaar aan te gaan. 

Trainers

Wietze van der Laan

Wietze van der Laan, trainer Kempler Instituut

Wietze van der Laan is als leersupervisor en als docent supervisiekunde verbonden aan het Kempler-instituut. Daarnaast heeft hij zijn eigen praktijk voor relatietherapie, Gestalttherapie en supervisie. Hij heeft op verschillende hogescholen (leer-)supervisie gegeven.
De EPH-opleiding en vervolgens de Ervaringsgerichte Supervisorenopleiding heeft hij beide aan het Kempler-instituut gevolgd. Hij is ECP-houder, LVSC-erkend supervisor en leersupervisor. Wietze is oorspronkelijk muziek- en dramadocent. Van 2007-2013 is hij werkzaam geweest als maatschappelijk werker. In supervisie komen zijn drive voor hulpverlening en onderwijs samen. Bij het Kempler-instituut heeft hij geleerd zijn betrokkenheid en scherpe blik professioneel en persoonlijk in te zetten met humor en mildheid.

Ines Kornmann

Ines Kornmann

Ines Kornmann Haar kijk op vraagstukken is altijd holistisch en systeemgericht. Haar specialiteit in het geven van supervisie is, de supervisant  laten ervaren hoe de verschillende dynamiek in een (familie)systeem op elkaar inwerken, maar ook welke invloed deze op de begeleider hebben in de relatie met de cliënt met als doel ondersteunend te kunnen zijn aan de  te begeleiden cliënt en diens systeem. Haar filosofie is terug te vinden in een uitspraak van Nietzsche: “Es zählt nicht was wahr ist, sondern was dabei hilft zu leben

Wietze van der Laan, trainer Kempler Instituut
Ines Kornmann

Wat gaat deze studie je kosten?

Kosten

Het opleidingsgeld: €3700,- per leerjaar
€1900,- leersupervisie per leerjaar

Ongeveer €400,- boekengeld, en optioneel ongeveer €75,- verblijfskosten per tweedaagse .

De kosten voor de totale opleiding zullen ongeveer €12.000,- zijn. Prijswijzigingen voorbehouden

Wat is de locatie van deze opleiding?

Deventer binnenstad

We kiezen in deze opleiding om te werken met tweedaagsen: op donderdag en vrijdag ben je in Deventer. Je kunt overnachten in het Gildehotel of -als je in de buurt woont- tussendoor naar huis. 

Deventer heeft een leuke, gezellige binnenstad, alle onderwijsactiviteiten vinden in de binnenstad plaats. Je kunt dus gemakkelijk in de pauzes even de stad in, of op donderdagavond met elkaar naborrelen op een van de terrassen op de Brink. 

Station Deventer

Deventer is dichterbij dan je denkt

Reistijd naar Deventer

Reistijden naar Deventer vanaf onderstaande plaatsen, met de trein en met de auto:

Den Bosch – Deventer
Auto: 1 uur en 16 minuten.
Trein: 1 uur en 22 minuten.

Utrecht – Deventer
Auto: 1 uur en 9 minuten
Trein: 53 minuten

Amsterdam – Deventer
Auto: 1 uur en 20 minuten
Trein: 1 uur en 7 minuten

Denhaag – Deventer
Auto: 1 uur en 44 minuten
Trein: 1 uur en 37 minuten

Groningen – Deventer
Auto: 1 uur en 35 minuten
Trein: 1 uur en 27 minuten