Opleiding Experiëntiële Lichaamsgerichte Partnerrelatie Therapie

Partnerrelatie therapie

Therapeuten en hulpverleners met een therapeutische opleiding in één van de basismodellen (experiëntieel, systemisch, contextueel, analytisch, gedragstherapeutisch), die hun competentie om met stellen te werken willen uitbreiden en verder ontwikkelen of die nog niet met stellen werken en hun drempelvrees willen overwinnen.

Wat leer je tijdens de opleiding?

Doelstelling:

Doel is dat iedere student na afloop meer inzichten, vaardigheden en methodische houvast heeft ontwikkeld, waardoor hij:

 1. Duidelijk leiding kan geven aan het therapeutische proces vanuit een houding van meerzijdige partijdigheid.
 2. Conflicten enerzijds kan de-escaleren, en anderzijds waar nodig deze weten te creëren.
 3. Zicht kan krijgen op de niet werkende dynamiek van het stel.
 4. Het hier-en-nu van het proces en de eigen ervaringen van de therapeut met het stel in het hier-en-nu therapeutisch kan inzetten om tot verandering te komen (het ervaringsgerichte perspectief).
 5. Lichamelijke interventies op een experimentele manier kan gebruiken om het stel naar nieuwe ervaringen te begeleiden (het lichaamsgerichte perspectief).

Persoonlijke antwoorden

Daarnaast kan elke deelnemer na het volgen van de opleiding ook een persoonlijk antwoord formuleren op volgende vragen: Wat is een “gezonde” relatie? Hoe ontstaan problemen in een partnerrelatie? Hoe verstoren die problemen verdere positieve ontwikkeling in de partnerrelatie? Hoe kunnen stellen andere keuzes maken om tot een een meer bevredigende relatie te komen? Wat kan, zal, moet het stel doen om de problemen op te lossen en hun relatie te verbeteren? Hoe kan de relatietherapeut dit veranderingsproces initiëren, ondersteunen en begeleiden?

Daarbij heeft de student aan het eind een toolbox vol Ervarings- en Lichaamsgerichte interventies en hopelijk de durf om te gaan experimenteren met deze instrumenten.

Welke punten en accreditaties ontvang ik?

Accreditatie wordt nog aangevraagd

Wanneer zijn de lesdagen?

De voorlopige lesweekenden staan gepland op de volgende data:

 • 28 & 29 september 2023
 • 26 & 27 oktober 2023
 • 30/11 & 1 december 2023
 • 25 & 26 januari 2024
 • 14 & 15 maart 2024
 • 18 & 19 april 2024
Wat zijn de kosten?

Het opleidingsgeld: €1.750,–

Hoe meld je je aan?

Je meldt je aan via het aanmeldformulier.

Je aanmelding wordt beoordeeld. Daarna geven we je zo snel mogelijk bericht of je aangenomen bent om de opleiding te volgen.

Wat is de inhoud van deze opleiding

Inhoud

Inhoudelijk zijn wij vooral geïnspireerd door modellen, die de ontwikkeling van de partners binnen de ontwikkeling van de relatie en het zoeken naar een synthese tussen autonomie en verbinding centraal stellen (De ervaringsgerichte psychosociale therapie van Kempler, EFT met Sue Johnson en Leslie Greenberg, David Schnarch, Esther Perel, John en Julie Gottman). We kijken verder ook naar een partnerrelatie als deel van een groter geheel, dat van invloed is op de relatie en er ook meer betekenis aan geeft (systeemdenken). En we kijken naar een partnerrelatie als deel van een grotere, intergenerationele context en familie, waar balansen van geven en nemen en botsende loyaliteiten een grote rol spelen (I.B.Nagy).

Trainers

René de Boer

Rene de Boer

René de Boer (IKOS) is opgeleid tot Z-verpleegkundige en heeft zich daarna door ontwikkeld tot(jeugd) maatschappelijk werker. Zijn passie voor verdedigingssporten (Budo) en bewegen heeft hij geïntegreerd in de hulpverlening. Dit leidde tot een opleiding Psychomotorische therapie (VO) en de unieke benadering van hulpverlening door IKOS (2005). Voor deze PMT-opleiding maar ook daarbuiten is hij altijd aan het bijleren middels cursussen en korte (therapeutische) opleidingen.

Ferdinand Bijzet

Ferdinand Bijzet (Kempler Instituut) is van oorsprong maatschappelijk werker. Hij studeerde Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie aan het Kempler Instituut en volgde daarnaast het opleidingstraject tot systeemtherapeut (NVRG). Hij ontwikkelde onder andere een online-methode voor stellen in een vertrouwenscrisis.

Rene de Boer

Wat gaat deze studie je kosten?

Kosten

Het opleidingsgeld: €1.750,–

Wat is de locatie van deze studie?

Centrum De Regenboog

De opleiding wordt in De Regenboog, te Harderwijk gegeven.

Biezenplein 1,
3845 KA Harderwijk