Kempler Instituut Nederland

Ons aanbod

Ervaring doet ertoe. Dat weet jij als professional. En dat weten wij als opleidingsinstituut. Daarom bouwen wij verder op ervaring. Op die van jou, die van ons en wat er tussen ons gebeurt. Om jezelf te zijn. Meer te betekenen. Voor jezelf, de cliënt, de zorgsector en de samenleving.

Basis Opleiding - EPH

Leer de basis van Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening.  Verlang je  ernaar op een persoonlijk professionele manier je werk te kunnen doen? Je hebt een hekel aan protocollen en kleurt graag buiten de lijntjes?

Post HBO - EPH

Deze studie is bedoeld voor hulpverleners in het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, het welzijnswerk en de GGZ. Wil je inspirerend, ervaringsgericht en systeemgericht leren werken, waarbij de ontwikkeling van jou als beroepspersoon centraal staat?

Gestalttherapeut

In onze vierjarige opleiding leiden we je op tot eigen-wijs mens, die in contact is met zichzelf en de ander. Je leert bij ons je eigenwijsheid in te zetten in gesprekken. Dit doe je door zelf in de opleiding je eigen proces aan te gaan, en tegelijkertijd te leren hoe je je eigen intuïtie kunt inzetten in gesprek.

Experiëntiële Lichaamsgerichte Partnerrelatie therapie

Therapeuten en hulpverleners met een therapeutische opleiding in één van de basismodellen (experiëntieel, systemisch, contextueel, analytisch, gedragstherapeutisch), die hun competentie om met stellen te werken willen uitbreiden en verder ontwikkelen of die nog niet met stellen werken en hun drempelvrees willen overwinnen.

Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching

Ben jij een vakman/vrouw die anderen als supervisor of coach wil gaan begeleiden in de verdieping van hun vak? Wil jij een door de LVSC erkend opleiding Supervisie & Coaching volgen?
Wil je niet alleen theoretisch aan de slag, maar  het vak van supervisie en coaching in de praktijk leren uitoefenen?

Masterclass Brainspotting Fase 1

Brainspotting is één van de nieuwste behandelmethoden om trauma’s en blokkades te behandelen. Brainspotting maakt gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten over hoe het brein werkt en trauma’s verwerkt worden. Het sluit aan bij het inzicht dat gesprekstherapie vaak minder goed werkt bij het behandelen van trauma’s. Dit komt omdat het deel van onze hersenen waarmee we gevoel en emoties ervaren, geen taal en logica begrijpt.

Masterclass Brainspotting Fase 2

Laat je cliënt niet alleen

De fase 2 training Brainspotting biedt verdieping voor bestaande Brainspotingtherapeuten. Na afloop ben je in staat om Brainspotting toe te passen op specifieke vraagstukken.

Brainspotting is één van de nieuwste behandelmethoden om trauma’s en blokkades te behandelen. Brainspotting maakt gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten over hoe het brein werkt en trauma’s verwerkt worden.

Mastermind Traject

Je bent al even bezig met je praktijk. De praktische zaken zijn geregeld. Maar waar blijven de klanten? Of je hebt wel klanten, maar je zou slimmer willen ondernemen. Zodat je met minder energie dezelfde impact hebt. Je zou meer winst willen maken, maar waar begin je? Misschien heb je geweldige plannen, zoals het organiseren van een event of het schrijven van een boek, maar heb je mensen om je heen nodig die je helpen om de focus te behouden?

Stap in het Mastermind Traject!

Vanuit onze studenten en allumni komt met enige regelmaat de vraag: doen jullie ook iets met opstellingen? Past dit ook bij jullie werkwijze?

In de opleiding besteden we er inderdaad geen aandacht aan. Daar ligt de focus op het werken in de directe relatie, in het hier-en-nu. Het werken met stellen/gezinnen en met je eigen reacties als therapeut in de werkrelatie heeft onze voorkeur.

Vanuit onze systeemgerichte en ervaringsgerichte benadering is de stap naar het werken met (familie-)opstellingen dan een voor de hand liggende.

Training Teamintervisie

Loopt jouw team vast in allerlei teamprocessen? Heb je behoefte aan coaching of begeleiding in je organisatie?

Wij hebben ons jarenlang gespecialiseerd in een systeemgerichte kijk en aanpak van dergelijke processen.

Nascholing Systeemgericht werken

Wil je de stap zetten van individueel gericht werken naar systeem- en netwerkgericht werken te maken. Leren hoe je moet omgaan met  weerstand? Effectief interactiepatronen beïnvloeden? Werken met de kwetsbaarheidscyclus en werken aan de-escalatie?

Dan ben je bij deze nascholing op de juiste plek. Deze nascholing wordt incompany gegeven.

De nascholing kan in 3 dagen of 6 dagdelen gegeven worden.

Nascholing Ervaringsgerichte groepssupervisie

Trainingen/Nascholing

In ervaringsgerichte groepssupervisie wordt de groep als krachtige leeromgeving  gebruikt. In het bespreken van werkinbreng en reflectie worden zoveel mogelijk de leerdoelen van de supervisanten gebruikt als groepsdynamisch leermateriaal.

Zo kan de supervisor de leeropbrengst verhogen door de supervisanten tegelijkertijd aan hun leerdoelen te laten werken. De supervisor maakt daarbij gebruik van de paralellen die ontstaan tussen de ingebrachte werksituaties en de supervisiesituatie.

Deze nascholing is op 1 en 2 september 2023

Nascholing Systeemgericht werken bij vechtscheiding

Wil je de stap zetten van individueel gericht werken naar systeem- en netwerkgericht werken te maken. Leren hoe je moet omgaan met  weerstand? Effectief interactiepatronen beïnvloeden? Werken met de kwetsbaarheidscyclus en werken aan de-escalatie?

Dan ben je bij deze nascholing op de juiste plek. Deze nascholing wordt incompany gegeven.

Nascholing coaching multiprobleemgezinnen

Wil je inzicht krijgen in zowel de ineffectieve interactiepatronen als de verborgen positieve krachten van het gezin en  leren om op een constructieve en persoonlijke wijze leiding te geven aan gezinsprocessen, daarbij de rollen van standby, hulpverlener, adviseur en belangenbehartiger flexibel combinerend?

Dan ben je bij deze nascholing op de juiste plek. Deze nascholing wordt incompany gegeven.

Nascholing systeemgericht werken bij opvoedproblemen

Laat je inspireren

Is jouw team werkzaam in het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de gezinsvoogdij en de reclassering? En wil je ouder(s) of verzorgers helpen bij problemensituaties?

Dan ben je bij deze nascholing op de juiste plek. Deze nascholing wordt incompany gegeven.

Nascholing de ondernemende professional

Ondernemerschap:  passie omzetten in mogelijkheden. Wat is mijn passie en wat is de vraag van de markt? Hoe verbind ik die twee met elkaar?
Deze nascholing richt zich op het ontwikkelen van deze houding, welke begint bij het ontdekken van de eigen kracht van de professional.

Nascholing wordt incompany gegeven.

Training eigen kracht

Wil je ervaring en vaardigheden opdoen die je tijdens je werk dichterbij je zelf kunnen blijven? Dit heeft namelijk op je werk, hierdoor wordt je werk namelijk effectiever, maar zeker ook leuker en lichter.

Nascholing wordt incompany gegeven.

Teambuilding

Wil je als  teams  graag hulp  hebben bij het op een persoonlijke en concrete manier bespreken? Of bij evalueren en verbeteren van het teamfunctioneren, de individuele taakuitoefening, de onderlinge samenwerking, de onderlinge communicatie en de effectiviteit van de organisatie? 

Laat het ons weten. Nascholing wordt incompany gegeven.

Teamcoaching

Willen jullie als team weer optimaal en plezierig werken? Willen jullie weer dat de eigen visie, de onderlinge communicatie, de samenwerking, de taakverdeling, het positioneren en de besluitvorming helder wordt en daarna verbeterd? Vraag ons dan om jullie team te coachen.

Nascholing wordt incompany gegeven.

Nieuws, publicaties & blogs

Kennis delen, daar leer je van

Lees ons blog voor het laatste nieuws over ons instituut en het werkveld. Overdenkingen, ervaringen van studenten en docenten, trends en ontwikkelingen binnen welzijn, zorg en GGZ.