Nascholingen

 

Nascholing

(klik op PDF voor onze folder)

Het Kempler Instituut Nederland biedt ook vernieuwende nascholingen voor professionals in:

 • Het maatschappelijk werk
 • De jeugdzorg
 • De GGZ

Bij voorkeur stellen wij, in overleg met uw organisatie, een nascholing of training samen die past bij uw behoeften. Alle nascholingen leveren accreditatie-punten op.

De ondernemende professional pdf

Van de professional nieuwe stijl wordt verwacht dat hij een persoonlijke, zelfbewuste, creatieve en krachtdadige stijl van werken heeft. De veranderingen in welzijnsland vragen een andere, ondernemende aanpak van de professional. Deze nascholing richt zich op het ontwikkelen van deze houding, welke begint bij het ontdekken van de eigen kracht van de professional.

 • Ondernemerschap:  passie omzetten in mogelijkheden
 • Wat is mijn passie en wat is de vraag van de markt?
 • Hoe verbind ik die twee met elkaar?

Eigen kracht pdf

Van de professional wordt in toenemende mate verwacht aan te sluiten bij de eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk. Professionals zijn van nature vaak zorgend ingesteld en willen graag helpen. De kunst is om de cliënt te mobiliseren om weer eigenaar van zijn eigen probleem te worden. Daarbij zul je om te beginnen zelf de kracht en het zelfredzame vermogen van de cliënt moeten zien, zelfs wanneer er sprake is van destructief gedrag. Daarna zul je de cliënt consequent moeten aanspreken op zijn eigen kracht.

Krachtgericht leidinggeven in welzijn pdf

Speciaal voor leidinggevenden in zorg en welzijn hebben we een training “krachtgericht leidinggeven in welzijn” ontwikkeld. Als de kracht van de cliënt centraal moet staan vraagt dat om personeel dat in hun kracht staat, maar ook een leidinggevende die in zijn of haar kracht staat.

Welzijn Nieuwe Stijl pdf

Welzijn Nieuwe Stijl vraagt een omslag in het denken van de professional. Voor de sociaal werkers betekent deze ontwikkeling dat zij meer een “linking pin” functie krijgen waar er van hen verwacht wordt om regie te voeren, snel te kunnen schakelen, te kunnen verbinden, flexibel te zijn en daarnaast nog ondernemend te zijn. In de nascholing “Kerncompetenties Welzijn Nieuwe Stijl” geven we aandacht aan de competenties die sociaal werkers nodig hebben om met deze veranderingen om te gaan.

 • Werken vanuit eigen kracht en passie.
 • Focussen op de kracht van cliënt en systeem.
 • Ondernemend en innovatief werken.
 • Van zorgen voor naar zorgen dat…

Systeemgericht werken doc-file-format

De nieuwe trend in hulpverlenen is: eerst kijken wat het netwerk kan bieden. Hulpverleners moeten van een individueel gerichte aanpak omschakelen naar een syteem- en netwerkgerichte manier van werken. Dat vraagt andere vaardigheden en een nieuwe manier van kijken. In deze nascholing bieden we een basistraining, een verdiepingstraining en een specialisatie “Systeemgericht werken bij vechtscheidingen”. Deze drie elementen zijn los afneembaar. Je leert onder andere:

 1. De stap van individueel gericht werken naar systeem- en netwerkgericht werken te maken.
 2. Omgaan met weerstand: Mijn partner/kind(eren)/netwerk willen niet komen.
 3. Effectief interactiepatronen beïnvloeden.
 4. Werken met de kwetsbaarheidscyclus.
 5. Werken aan de-escalatie.

SKJ en registerplein geaccrediteerd.

Overig

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van nascholingen die wij ontwikkeld hebben en welke in deze of aangepaste vorm aangeboden kunnen worden. Neem gerust contact met ons op voor een aanbod op maat!


Diverse masterclasses

Geregeld verzorgen wij diverse masterclasses

 • Systeemgericht werken
 • Doorbreken van patronen in de werkrelatie/ patroonsgerichte intervisie
 • Systeemgericht werken bij vechtscheidingen
 • Ondernemerschap in welzijn

(De meeste masterclasses zijn SKJ en Registerplein geaccrediteerd. Alle masterclasses leveren punten op bij de NVAGT).

Mocht je contact willen opnemen omdat je bijv. later aankomt, dan kun je altijd bellen met Miriam tel. 06-12707983 of als cursus plaatsvindt in de Schakel in Nijkerkerk tel. 033 – 246 08 04.

Share This