Nascholing

Systeemgericht werken bij opvoedproblemen

Bijna alle ouders ondervinden van tijd tot tijd problemen bij het opvoeden van hun kinderen. In een toenemend aantal gezinnen ontwikkelen zich echter probleemsituaties waar ouders geen weg meer mee weten. Dit uit zich vaak in probleemgedrag van kinderen, die vervolgens (individueel) worden aangemeld bij de hulpverlening.

Wat is de inhoud van deze training

Intro

Bijna alle ouders ondervinden van tijd tot tijd problemen bij het opvoeden van hun kinderen. In een toenemend aantal gezinnen ontwikkelen zich echter probleemsituaties waar ouders geen weg meer mee weten. Dit uit zich vaak in probleemgedrag van kinderen, die vervolgens (individueel) worden aangemeld bij de hulpverlening.

De praktijk laat echter zien dat er nogal eens een direct verband bestaat tussen probleemgedrag van kinderen en gezagsproblemen van ouders. In plaats van met het gezin om de tafel te gaan zitten, te kijken wat er nu precies aan de hand is en hoe dit het best verholpen kan worden, bevestigt de hulpverlening de onmacht van de ouders nogal eens door het kind te laten diagnosticeren en individueel in behandeling te nemen.

Nascholing en Trainingen worden incompany gegeven

Verdere informatie

Wat leer je tijdens deze nascholing?

Doelstelling:

De nascholing is met name bedoeld voor teams in het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de gezinsvoogdij en de reclassering.
Deelname aan deze cursus levert 3,5 registerpunten op in het kader van de beroepsregistratie van maatschappelijk werkers en agogen

Wat is de opbouw van de opleiding?

In deze vierdaagse nascholing staat iedere dag een thema centraal:

Eerste dag: Opvoeden en Ouderlijk gezag

 • Ontwikkelingsfasen van kinderen
 • Wat is opvoeden
 • Verband tussen gedragsproblemen bij kinderen en ouderlijk gezag
 • Persoonlijk gezag van ouders

Tweede dag: Systeemgericht werken

 • Betrekken van de context: angsten van ouders en loyaliteiten van kinderen
 • Opvoedingspatronen van ouders en reactiepatronen van kinderen
 • Relationele patronen in gezinnen
 • Gezinsstructuur: subsystemen, grenzen en coalities

Derde dag: Het aanpakken van de problemen

 • Het kind als aangemeld probleem
 • Gezinnen met gezagsproblemen
 • Persoonlijk gezag van hulpverleners
 • De hulpverlener als voorbeeld

Vierde dag: Wisselwerking tussen gezin en hulpverlener

 • Actief persoonlijk leidinggeven
 • Ervaringsgericht werken
 • Krachten gebundeld
Wanneer zijn de lesdagen?

Het is een incompany training is en de dagen in overleg gekozen worden.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de nascholing bedragen € 1.450,- per dag, inclusief voorbereidingstijd en reistijd en exclusief reiskosten.

De training kan ook per dagdeel gegeven worden. De kosten bedragen dan € 750,- per dagdeel.

Deze training wordt in company gegeven.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je aanmelden via ons contactformulier