Nascholing

Training eigen kracht

Van de professional wordt in toenemende mate verwacht aan te sluiten bij de eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk. Professionals zijn van nature vaak zorgend ingesteld en willen graag helpen. De kunst is om de cliënt te mobiliseren om weer eigenaar van zijn eigen probleem te worden. Daarbij zul je om te beginnen zelf de kracht en het zelfredzame vermogen van de cliënt moeten zien, zelfs wanneer er sprake is van destructief gedrag. Daarna zul je de cliënt consequent moeten aanspreken op zijn eigen kracht.

Organisatie en begeleiding

Wat is de inhoud van deze training?

Intro

Van de professional nieuwe stijl wordt verwacht dat hij een persoonlijke, zelfbewuste en krachtdadige stijl van werken heeft. Veel hulpverleners hebben echter niet geleerd hoe zij hun persoonlijke kracht in hun werk kunnen gebruiken en durven dat dus ook niet te doen. Ze zijn er niet toe opgeleid en hebben er geen ervaring mee en dat roept angst op en de neiging in het oude patroon te blijven zitten. Maar om de positieve krachten van hun cliënten aan te kunnen boren is het nodig dat zij weten waar hun eigenkracht ten aanzien van deze cliënten zit. Door zo een wisselwerking te creëren tussen de kracht van de hulpverlener en de kracht van zijn client wordt het meest effectief aan een duurzaam resultaat gewerkt.

Deze training wordt incompany gegeven.

Verdere informatie

Wat leer je tijdens de opleiding?

Doelstelling:

De nascholing beslaat één dag en begint ’s ochtends met een lezing/discussie. ‘s Middags zal er, uitgaande van concrete casussen, op praktische wijze worden geoefend. Hierdoor doen de deelnemers ter plekke ervaring op en ontwikkelen zij vaardigheden in hoe zij tijdens hun werk beter in contact kunnen blijven met zichzelf, waardoor hun werk effectiever, maar vooral ook leuker en lichter wordt

Wat is de opbouw van de opleiding?

De nascholing beslaat één dag en begint ’s ochtends met een lezing/discussie. ‘s Middags zal er, uitgaande van concrete casussen, op praktische wijze worden geoefend. Hierdoor doen de deelnemers ter plekke ervaring op en ontwikkelen zij vaardigheden in hoe zij tijdens hun werk beter in contact kunnen blijven met zichzelf, waardoor hun werk effectiever, maar vooral ook leuker en lichter wordt.

Op verzoek kan deze dag ook opgevolgd worden door een of meerdere dagen waarin met de deelnemers verder wordt geoefend in het serieus nemen van de eigen ervaringen en reacties en deze op een duidelijke, open en betrokken manier gebruiken tijdens de hulpverlening.
Wanneer daar behoefte aan is kan van tevoren gekeken worden hoe het programma zo kan worden aangepast dat het goed aansluit bij de wensen van de organisatie

Wanneer zijn de lesdagen?

Het is een incompany training is en de dagen in overleg gekozen worden.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de training bedragen € 1.450,- per dag, inclusief voorbereidingstijd en reistijd en exclusief reiskosten. De training kan ook in dagdelen gegeven worden. De kosten zijn dan € 750,- per dagdeel.

De training wordt incompany gegeven

Hoe meld je je aan?

Je kunt je via ons contactformulier aanmelden voor deze nascholing