Nascholing

Systeemgericht werken bij vechtscheidingen

Steeds vaker worden professionals geconfronteerd met echtscheidingsproblematiek die in de volksmond ook wel vechtscheidingsproblematiek genoemd wordt. Voor professionals is het vaak een moeizaam proces, waarbij het gewenst is vaardigheden te bezitten die de-escalerend kunnen werken. De-escalatie en onthechting zijn begrippen waar onvoldoende aandacht voor is en vaak onvoldoende besproken wordt bij echtscheidingsproblematiek.

Wat is de inhoud van deze nascholing

Intro

Steeds vaker worden professionals geconfronteerd met echtscheidingsproblematiek die in de volksmond ook wel
vechtscheidingsproblematiek genoemd wordt. Voor professionals is het vaak een moeizaam proces, waarbij het gewenst is vaardigheden te bezitten die de-escalerend kunnen werken. De-escalatie en onthechting zijn begrippen waar onvoldoende aandacht voor is en vaak
onvoldoende besproken wordt bij
echtscheidingsproblematiek.

Nascholingen zijn altijd incompany.

Verdere informatie

Wat leer je tijdens deze nascholing

Doelstelling:

Deze training is geschikt voor hulpverleners en therapeuten die werkzaam zijn met gezinnen waarin er sprake is van een vechtscheiding.

In de training wordt gewerkt aan:

Praktische vaardigheden:

 • Disfunctionele gedragspatronen herkennen als coping en de onderliggende kwetsbaarheid constructief bespreken.
 • Kennis verwerven over circulaire processen.
 • Herkennen van hechtingsstijlen en deze in het contact met de cliënt kunnen bespreken als middel om het proces van onthechten constructiever te laten verlopen.
 • Vergroten van methodische vaardigheden met betrekking tot de-escalatie en toewerken naar vernieuwde samenwerking, als ex-partners/ouders.

Persoonlijke vaardigheden:

 • Bespreekbaar maken van eigen wensen en grenzen en daarmee een voorbeeld (modeling)
  voor een ander te zijn.
 • Leren bespreekbaar maken welk effect de escalatie van de ander heeft op eigen handelen en functioneren. Dit op zodanige wijze dat er uitnodigende, de-escalerende en veilige basis kan ontstaan voor zichzelf en de ander
Wat is de opbouw van deze nascholing

Dag 1: Patronen in gezinnen waarbij er sprake is van een vechtscheiding

 • Inzicht in de patronen rond een vechtscheiding.
 • Circulaire processen herkennen
 • Zicht krijgen op de onderliggende kwetsbaarheid en coping mechanismen.
 • Leren werken met de kwetsbaarheidscyclus.
 • Bespreekbaar maken van eigen wensen en grenzen en daarmee een voorbeeld (modeling) voor een ander te zijn.

Dag 2: Doorbreken van de patronen

 • Herkennen van hechtingsstijlen en de invloed op de patronen.
 • Leren bespreken van de hechtingsstijlen.
 • Werken aan onthechten als partners.
 • Vergroten van methodische vaardigheden met betrekking tot:
  • De-escalatie
  • Toewerken naar vernieuwde samenwerking, als ex-partners/ouders.
 • Leren bespreekbaar maken welk effect de escalatie van de ander heeft op eigen handelen en functioneren. Dit op zodanige wijze dat er uitnodigende, de-escalerende en veilige basis kan ontstaan voor zichzelf en de ander
Wanneer zijn de lesdagen?

Het een incompany training is en de dagen in overleg gekozen worden.

Wat zijn de kosten?

Deze training bestaat uit meerdere dagdelen (minimaal 3)
maar wordt in overleg met de opdrachtgever
samengesteld. De training wordt incompany gegeven.
De kosten bedragen €1.450,- per dag, excl. reiskosten. De nascholing kan ook per dagdeel gegeven worden de kosten zijn dan € 750,-.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je aanmelden voor deze nascholing door middel van ons contactformulier