Nascholing

De ondernemende professional

Van de professional nieuwe stijl wordt verwacht dat hij een persoonlijke, zelfbewuste, creatieve en krachtdadige stijl van werken heeft. De veranderingen in welzijnsland vragen een andere, ondernemende aanpak van de professional. Deze nascholing richt zich op het ontwikkelen van deze houding, welke begint bij het ontdekken van de eigen kracht van de professional.

  • Ondernemerschap:  passie omzetten in mogelijkheden
  • Wat is mijn passie en wat is de vraag van de markt?
  • Hoe verbind ik die twee met elkaar?
Laat je inspireren

Wat is de inhoud van deze nascholing

Intro

Maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en welzijnswerkers moeten ondernemer worden!
Dat is binnen veel organisaties de visie van het management. Naast hulpverlener moeten ze ambassadeur en verkoper worden en innovatief en creatief hun producten aan de man brengen. Zij moeten actief de markt op gaan en daar tegenover hun concurrerende collega’s hun waarde bewijzen en opdrachten binnenhalen. Wat hetzelfde is als ondernemer worden

Nascholingen zijn altijd incompany.

Verdere informatie

Wat leer je tijdens deze nascholing?

Doelstelling:

Deze nascholing wil professionals en organisaties helpen om in de veranderende situatie zich effectief ondernemend op te stellen ten aanzien van de markt. Daarvoor is het vooral van belang dat de professional, het team en de organisatie uitgaan van eigen kracht en van eigen visie. De nascholing zal uitgaande van de kracht, de passie en de visie van de professional en van die van de  organisatie toewerken naar een vorm van ondernemerschap die ”passie gedreven” is. Daarvoor gaan wij uit van de volgende  uitgangspunten:

  1. Ondernemerschap kan je leren
  2. Ondernemerschap begint bij het helder krijgen van jouw kracht en jouw passie.
  3. Krijg helder wat je klanten en opdrachtgevers willen.
  4. Verbind de kracht en passie van jezelf met de wens van de klant.
Wat is de opbouw van deze nascholing

Dag 1. De ondernemersspier

Ondernemerschap is niet iets dat je iemand op kunt leggen. Het is voor een groot deel een interne kracht, een aanleg. Niet iedereen heeft deze kracht in gelijke mate ontwikkeld. Het is vergelijkbaar met een spier. Iedereen heeft de spier, maar hoe goed deze ontwikkeld is hangt van de training van de spier af.
Deze dag staan we met name stil bij  ondernemerschap als individuele mogelijkheid en vaardigheid. We richten ons op de persoon van de  professional en onderzoeken waar de eigen kracht om te ondernemen zit en hoe deze effectief aangeboord kan worden.

Dag 2. De kracht van het team en de organisatie.

Ondernemerschap is niet iets individueels. In een team kun je van elkaar gebruik maken. Wat zijn de verschillende kwaliteiten en hoe maak je daar gebruik van?
Een organisatie kan ondernemerschap bevorderen maar ook afremmen. Hoe ga je om met opdrachten vanuit de organisatie en hoe profileer je jezelf daarin? Wat is daarin de taak van de  professional en wat van de organisatie. Hoe blijf je uit de valkuil van  afwachtendheid?

Dag 3: Van passie naar product

Hoe zet je de ontdekte passie om in nieuwe producten?
Deze dag gaan we aan de slag met het concreet maken van onze passie. Passie is een noodzakelijke en drijvende kracht, maar zij moet wel verbonden worden met de vraag vanuit de markt. Hoe verkoop je als  rofessional jouw product zo dat het past bij de vraag van de markt?

We bespreken samen het innovatieproces waarin je van passie naar product kunt groeien

Wanneer zijn de lesdagen?

Het een incompany training is en de dagen in overleg gekozen worden.

Wat zijn de kosten?

De training wordt gegeven door één van de trainers van het Kempler Instituut.
De kosten van deze nascholing bedragen €1450,- per dag en € 750,- per dagdeel.

Voor de coachingsbijeenkomsten wordt €750,- per dagdeel gerekend exclusief reiskosten.

Nascholingen zijn altijd incompany.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je aanmelden via ons contactformulier