Nascholing

Coaching van multi probleemgezinnen

Multiprobleemgezinnen hebben vaak een lange historie van min of meer mislukte hulpverleningen achter de rug en hun kijk op de hulpverlening is daardoor nogal negatief. Zij klagen erover dat hulpverleners niet zien dat veel van hun problemen door de buitenwereld worden veroorzaakt, dat zij hulp krijgen waar zij niet om vragen, dat de hulpverlening onoverzichtelijk is en dat hulpverleners vaak een afstandelijke, kritische houding ten opzichte van hen hebben.

Wat is de inhoud van deze nascholing

Intro

Multiprobleemgezinnen hebben vaak een lange historie van min of meer mislukte hulpverleningen achter de rug en hun kijk op de hulpverlening is daardoor nogal negatief. Zij klagen erover dat hulpverleners niet zien dat veel van hun problemen door de buitenwereld worden veroorzaakt, dat zij hulp krijgen waar zij niet om vragen, dat de hulpverlening onoverzichtelijk is en dat hulpverleners vaak een afstandelijke, kritische houding ten opzichte van hen hebben.

Hulpverleners op hun beurt raken ontmoedigd door de grote hoeveelheid van steeds terugkerende problemen. Zij klagen erover dat de hulp niet beklijft, dat hun inzet onevenredig groot is en dat gezinnen al afhaken als een deelprobleem lijkt te zijn opgelost. Door dit alles ontstaat tussen hulpverlening en multiprobleemgezin nogal eens een wederzijds proces van veroordeling en afstoting.

Nascholingen zijn altijd incompany.

Extra Informatie

Wat leer je tijdens de nascholing

Doelstelling:

Met deze methodieknascholing willen wij hulpverleners inzicht geven in zowel de ineffectieve interactiepatronen als de verborgen positieve krachten van het gezin en hen leren om op een constructieve en persoonlijke wijze leiding te geven aan gezinsprocessen, daarbij de rollen van standby, hulpverlener, adviseur en belangenbehartiger flexibel combinerend

Wat is de opbouw van de nascholing?

De methodieknascholing is opgebouwd uit vier dagen, waarbij iedere dag een thema centraal staat. Indien gewenst kan er in overleg ook een keuze uit de thema’s worden gemaakt, of een thema naar keuze worden toegevoegd.

Eerste thema: hoe kom je binnen

 • Het maken van contact.
 • Creëren van een goede samenwerkingsrelatie, zodat het gezin gemotiveerd wordt vrijwillig hulp te vragen of te accepteren.
 • Omgaan met gezinsleden die anderen de schuld geven en die niet hun eigen aandeel (kunnen/willen) zien.
 • Aansluiten bij de hulpvragen van het gezinen het samen stellen van haalbare doelen.

Tweede thema: de rode draad en de valkuilen

 • Combineren van het verlenen van concrete diensten met het aanpakken van gezinspatronen.
 • Vinden en vasthouden van de rode draad in de hulpverlening.
 • Combineren van de belangen van ouders met de belangen van kinderen.
 • Overeind blijven in de chaos van alle dag in deze gezinnen.

Derde thema: hoe ga je om met positieve en negatieve krachten?

 • Aanboren van de positieve interne en externe krachten van een gezin.
 • Blokkeren en ombuigen van ineffectieve patronen.
 • Aanbrengen van de ontbrekende vaardigheden
 • De kracht van voorbeeld en ervaring

Vierde thema: persoonlijk gezag

 • Wat is persoonlijk gezag.
 • Zorgvuldig confronteren en persoonlijk reageren.
 • Omgaan met conflicten.
 • Omgaan met impasses
Wanneer zijn de lesdagen?

Het is een incompany training, dat betekend dat de data in overleg gekozen worden.

Wat zijn de kosten voor deze nascholing

De kosten van de nascholing bedragen € 1450,- per dag,
€ 750,- er dagdeel, inclusief voorbereidingstijd en reistijd en exclusief reiskosten.

Nascholingen zijn altijd incompany.

Hoe meld je je aan?

Je kunt je aanmelden via ons contactformulier