Kempler Instituut Nederland

Nascholing

Wij bieden meerdere nascholingen en trainingen aan. De meeste maken we op maat in samenwerking met de organisatie (in-company). In al onze nascholingen staat in ieder geval de “autonome professional” centraal. Hoe kun je als professional zelfstandig beroepsmatig handelen zonder de uitvoerder van andermans beleid en plan te worden? Wij geloven dat de “autonome professional” de kracht in de cliënt aanboort. Daarbij is echter van groot belang dat de professional leert stil te staan bij wat er bij hem of haar zelf gebeurt.

Masterclass Brainspotting Face 1

Brainspotting is één van de nieuwste behandelmethoden om trauma’s en blokkades te behandelen. Brainspotting maakt gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten over hoe het brein werkt en trauma’s verwerkt worden. Het sluit aan bij het inzicht dat gesprekstherapie vaak minder goed werkt bij het behandelen van trauma’s. Dit komt omdat het deel van onze hersenen waarmee we gevoel en emoties ervaren, geen taal en logica begrijpt.

Masterclass Brainspotting Face 2

De fase 2 training Brainspotting biedt verdieping voor bestaande Brainspotingtherapeuten. Na afloop ben je in staat om Brainspotting toe te passen op specifieke vraagstukken.

Brainspotting is één van de nieuwste behandelmethoden om trauma’s en blokkades te behandelen. Brainspotting maakt gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten over hoe het brein werkt en trauma’s verwerkt worden. 

Mastermind Traject

Je bent al even bezig met je praktijk. De praktische zaken zijn geregeld. Maar waar blijven de klanten? Of je hebt wel klanten, maar je zou slimmer willen ondernemen. Zodat je met minder energie dezelfde impact hebt. Je zou meer winst willen maken, maar waar begin je?

Misschien heb je geweldige plannen, zoals het organiseren van een event of het schrijven van een boek, maar heb je mensen om je heen nodig die je helpen om de focus te behouden?

Vanuit onze studenten en allumni komt met enige regelmaat de vraag: doen jullie ook iets met opstellingen? Past dit ook bij jullie werkwijze?

In de opleiding besteden we er inderdaad geen aandacht aan. Daar ligt de focus op het werken in de directe relatie, in het hier-en-nu. Het werken met stellen/gezinnen en met je eigen reacties als therapeut in de werkrelatie heeft onze voorkeur.

Vanuit onze systeemgerichte en ervaringsgerichte benadering is de stap naar het werken met (familie-)opstellingen dan een voor de hand liggende.

Nascholing Ervaringsgerichte groepssupervisie

1 en 2 september 2023. In ervaringsgerichte groepssupervisie wordt de groep als krachtige leeromgeving gebruikt. In het bespreken van werkinbreng en reflectie worden zoveel mogelijk de leerdoelen van de supervisanten gebruikt als groepsdynamisch leermateriaal.

Zo kan de supervisor de leeropbrengst verhogen door de supervisanten tegelijkertijd aan hun leerdoelen te laten werken. De supervisor maakt daarbij gebruik van de paralellen die ontstaan tussen de ingebrachte werksituaties en de supervisiesituatie.

Nascholing Teamintervisie

Tijdens de meeste intervisiebesprekingen blijkt de verleiding groot om het voornamelijk over de cliënt te hebben en niet over het probleem dat de professional zelf heeft in relatie met de cliënt. 

Op grond van onze jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van intervisiegroepen hebben wij meerdere ervaringsgerichte intervisiemodellen ontwikkeld welke zich focussen op die dynamiek. 

Nascholing Systeemgericht werken

Wil je de stap zetten van individueel gericht werken naar systeem- en netwerkgericht werken? Leren hoe je moet omgaan met  weerstand? Effectief interactiepatronen beïnvloeden? Werken met de kwetsbaarheidscyclus en werken aan de-escalatie?

Dan ben je bij deze nascholing op de juiste plek. Deze nascholing wordt incompany gegeven.

Nascholing Systeemgericht werken bij vechtscheiding

Steeds vaker worden professionals geconfronteerd met echtscheidingsproblematiek die in de volksmond ook wel vechtscheidingsproblematiek genoemd wordt. Voor professionals is het vaak een moeizaam proces, waarbij het gewenst is vaardigheden te bezitten die de-escalerend kunnen werken. De-escalatie en onthechting zijn begrippen waar onvoldoende aandacht voor is en vaak onvoldoende besproken wordt bij echtscheidingsproblematiek.

Deze nascholing wordt incompany gegeven.

Nascholing coaching multiprobleemgezinnen

Wil je inzicht krijgen in zowel de ineffectieve interactiepatronen als de verborgen positieve krachten van het gezin en  leren om op een constructieve en persoonlijke wijze leiding te geven aan gezinsprocessen, daarbij de rollen van standby, hulpverlener, adviseur en belangenbehartiger flexibel combinerend?

Dan ben je bij deze nascholing op de juiste plek. Deze nascholing wordt incompany gegeven.

Nascholing systeemgericht werken bij opvoedproblemen

Is jouw team werkzaam in het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de gezinsvoogdij en de reclassering? En wil je ouder(s) of verzorgers helpen bij probleemsituaties?

Dan ben je bij deze nascholing op de juiste plek. Deze nascholing wordt incompany gegeven.

Nascholing de ondernemende professional

Ondernemerschap:  passie omzetten in mogelijkheden. Wat is mijn passie en wat is de vraag van de markt? Hoe verbind ik die twee met elkaar?
Deze nascholing richt zich op het ontwikkelen van deze houding, welke begint bij het ontdekken van de eigen kracht van de professional.

Nascholing wordt incompany gegeven.

Training eigen kracht

Wil je ervaring en vaardigheden opdoen die je tijdens je werk dichterbij je zelf kunnen blijven? Dit heeft namelijk op je werk, hierdoor wordt je werk namelijk effectiever, maar zeker ook leuker en lichter.

Nascholing wordt incompany gegeven.

Teambuilding

Wil je als  team hulp hebben bij het op een persoonlijke en concrete manier bespreken van de onderlinge dynamieken? Of bij het evalueren en verbeteren van het teamfunctioneren, de individuele taakuitoefening, de onderlinge samenwerking, de onderlinge communicatie en de effectiviteit van de organisatie? 

Onze trainers en supervisoren hebben zich gespecialiseerd in het werken met deze dynamieken.

Teamcoaching

Willen jullie als team weer optimaal en plezierig werken? Willen jullie weer dat de eigen visie, de onderlinge communicatie, de samenwerking, de taakverdeling, het positioneren en de besluitvorming helder wordt en daarna verbeterd? Vraag ons dan om jullie team te coachen.

 

Nieuws, publicaties & blogs

Kennis delen, daar leer je van

Lees ons blog voor het laatste nieuws over ons instituut en het werkveld. Overdenkingen, ervaringen van studenten en docenten, trends en ontwikkelingen binnen welzijn, zorg en GGZ.