Nascholing gestalt- lichaamswerk- trauma

Nascholing gestalt-lichaamswerk & trauma 

Het trauma-gerelateerde lichaamswerk, zoals wij dat in deze opleiding aanbieden is bedoeld voor mensen die werken in een therapeutische of coachende context.

Centraal staat het gegeven dat mensen ten gevolge van beangstigende en traumatiserende ervaringen de lichamelijke beleving afsplitsen, en zo van hun lichamelijkheid vervreemd raken. Op volwassen leeftijd worden lichamelijk allerlei signalen afgeven waar ze geen weet van en geen woorden voor hebben. Mensen zijn daardoor vervreemd van een belangrijk onderdeel van zichzelf. Hun lichaam is een ding geworden dat hen meer last dan lust bezorgt. In de weg terug naar een heelheid die eerder verloren ging zal het opnieuw aanspreken van die lichamelijkheid eveneens een rol spelen. Dit maakt het opbouwen van een vertrouwensvolle werkrelatie een grondvoorwaarde voor alle vormen van lichaamswerk.

Om Gestalt Lichaamswerk echt te doorgronden is het nodig op de hoogte te zijn van het Gestalt concept van het Zelf. Hierin brengen wij een onderscheid aan voor een aantal functies van het Zelf. Dit onderscheid maakt het mogelijk meer concreet te maken wat er in vroegkinderlijke ontwikkeling of op latere leeftijd is “mis” gegaan. En, misschien nog wel belangrijker, zo krijgen we helder welke ontwikkelingen gemaakt moeten worden om alsnog een bevredigend genoeg leven te kunnen leiden. Om zelf je emoties en contacten in goede banen te kunnen leiden.

Lichaamswerk heeft een richting nodig. Wat hopen we te bereiken? Wat is de bedoeling? De diepgang van ervaringen wordt bepaald door de mate waarin ze begrepen worden en betekenis krijgen. Het effect van Lichaamswerk wordt bepaald door de mate waarin het afgestemd is op de situatie en de mensen in kwestie.

Leerdoelen kennis

 • Cursisten krijgen inzicht in de hoofdclassificaties van trauma’s: enkelvoudig, meervoudig, chronisch, vroegkinderlijk en transgenerationeel trauma.
 • Cursisten verwerven kennis van de Gestalt theorie over functies van het ‘zelf’: het id-functioneren, het persoonlijkheids-functioneren en het ego-functioneren.
 • Cursisten begrijpen hoe traumatische ervaringen doorwerken in de lichamelijke beleving en toestand van iemand. Ze krijgen inzicht in dissociatie, vervreemding, PTSS en het ontstaan van lichamelijke klachten en ziektes ten gevolge hiervan.
 • Cursisten nemen kennis van de zelf-functies van James Kepner en zijn model van het herstel-proces dat nodig is om het trauma te helen en de lichamelijkheid te herstellen.

Leerdoelen vaardigheden

 • Cursisten leren in contact met elkaar eventuele traumatische ervaringen te herkennen, bij zichzelf en bij de ander.
 • Cursisten leren in contact met elkaar lichamelijke signalen te observeren en de betekenis ervan te doorgronden.
 • Cursisten leren bij zichzelf en bij medecursisten te werken met de vier pijlers van zelfondersteuning: Aandacht, Ademen, Aarden en Aanraken.
 • Cursisten leren in gesprekken met elkaar een relatie van vertrouwen en intersubjectiviteit op te bouwen.
 • Cursisten leren in het werk met elkaar in kleine stapjes de lichamelijke vervreemding aan te gaan waardoor toeeigening van de lichamelijkheid op gang kan komen.

Literatuur:
Gestalt Therapie in de klinische praktijk (Francesetti 2017) H 27. Nemirinskiy. O.  Gestaltbenadering van psychosomatische aandoeningen
– Haest.S. & van den Heuvel. M. (2013) Wat zou je doen als je een Aap was? 
– Haest.S. & van den Heuvel. M. (2015) Voedend contact. 
– Kepner. J. (2003) Healing Tasks, psycotherapy with adult survivors of childhood abuse 

Uit J. Kepner ‘Healing Tasks’  zijn de volgende hoofdstukken verplicht als voorbereiding op de nascholing:
H 1 (Healing Tasks for survivors of abuse)
H2 (Developing Support)
H3 (Developing Self functions)
H9 (The Body Process in Healing)

De overige literatuur is aanbevolen.

Data: 16 maart, 6 april, 20 april, 11 mei en 25 mei

Kosten:  € 950,- (lunch zelf regelen)
Locatie: Kempler Instituut, Baron van Nagellstraat 140, 3771 LL Barneveld

NVAGT punten: 6 per dag

 

Michiel van den Heuvel (1953):
Ik studeerde filosofie aan de Universiteit van Groningen. Op middelbare leeftijd heb ik mijn master in de Gestalt therapie behaald en sindsdien werk ik samen met mijn vrouw Suzanne Haest in onze praktijk voor Gestalttherapie in Turnhout. Relationele vragen en problemen en kwesties rond werk en burn-out vormen daar de hoofdmoot. Sinds 2014 ben ik de coördinator van de Gestalt opleiding van de NSG. Mijn drijfveer voor dit werk is om een formule te vinden waarmee Gestalt een bijdrage kan blijven geven aan het lenigen van de vele emotionele en existentiële noden van mensen in onze snel veranderende tijd.

Miriam van Dieren (1965):
Miriam heeft na haar opleiding tot A-verpleegkundige jarenlang ontwikkelingswerk gedaan in het Midden Oosten. Zij begeleidde daar onder andere vrouwen in de gevangenis zodat ze na hun vrijlating op eigen benen zouden kunnen staan. Na haar terugkeer in Nederland heeft ze zich bij het Kempler Instituut omgeschoold tot Psychosociale Hulpverlener en Gestalttherapeut.  De werkwijze van het Instituut en ook het verder ontwikkelen daarvan is iets wat haar na aan het hart ligt. Ze werkt dan ook sinds 2016 als opleidingsdirecteur aan het Kempler Instituut. Miriam is aangesloten bij de NVAGT en heeft een eigen praktijk. Haar passie is haar cliënten begeleiden in zowel emotionele als geestelijke gezondheid. Cliënten met een traumaverleden liggen haar door haar ervaring na aan het hart. Haar kernkwaliteit is transparante kwetsbaarheid.

 

In memoriam Suzanne Haest (1952-2020)

 

Praktische informatie:

 • Duur: 5 dagen
 • Data: 16 maart, 6 april, 20 april, 11 mei en 25 mei
 • Locatie: Kempler Instituut, Baron van Nagellstraat 140, 3771 LL Barneveld
 • Kosten: € 950,- (lunch zelf regelen)
 • Tijden: 9:30 – 16:30
 • Trainers: Michiel van den Heuvel, Miriam van Dieren
 • Accreditatie: NVAGT 6 punten per dag
 • Geen SKJ

Inschrijven voor de training kan via onze webwinkel zie hiervoor de ‘aanmelden’ button

Share This