Masterclass ‘Ervaringsgericht positioneren in het werkveld’

Masterclass voor oud-Kemplerianen: ‘Ervaringsgericht positioneren in het werkveld’

 

Geannuleerd!  

Om als ervaringsgericht hulpverlener goed je werk te kunnen doen zijn er drie dingen nodig:

1: Als persoon heb je een evenwichtige beroepshouding;
2: Als hulpverlener de ervaringsgerichte methodiek onder de knie te hebben, te weten hoe je moet handelen.
3: Een werkcontext / organisatie te hebben waarin duidelijk is waar jij staat, wat je functie en rol is, waar die ophoudt, en hoe je samenwerkt met collega’s.

De EPH heeft zich van oudsher voornamelijk gericht op de eerste twee gebieden. Het derde gebied was over het algemeen helder: algemeen maatschappelijk werk / jeugdzorg.

Inmiddels is het werkveld enorm verschoven en steeds meer diffuus geworden:

In wijkteams komen allerlei organisaties en verschillende beroepsgroepen bij elkaar. Heel verschillende werkwijzen en organisatieculturen worden bij elkaar geplaatst, in de hoop dat dit een meerwaarde oplevert. In de praktijk is die meerwaarde soms ver te zoeken. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige heeft een heel andere basis-methodiek dan een maatschappelijk werker. De vragen: ‘wat is er met deze cliënt aan de hand? En wat moet ik vervolgens doen?’, worden op een basaal niveau door beide werkers anders beantwoord.
Ook in de jeugdzorg is het werkveld vaak diffuus. Wie is nu eigenlijk de cliënt? Wie is de opdrachtgever? Welke ruimte heb ik om ouders / het gezin te betrekken in de gesprekken? Welk mandaat heb ik eigenlijk om stevig en duidelijk het gesprek in te gaan? Welke andere hulpverleners en instanties zijn ook betrokken bij deze cliënt, en hoe verhoud ik me daartoe?

Deze diffuse werkcontext maakt dat de krachtige ervaringsgerichte hulpverleners die wij opleiden, zich vaak helemaal niet zo krachtig voelen: ze zetten een spoor uit met hun cliënt(-systeem) maar voelen dat ze geen grond onder de voeten hebben om dit spoor kracht bij te zetten. Ze voelen zich onzeker en krachteloos worden en gaan zwalken in het contact met de cliënt.

De focus ligt daarbij zo op het directe contact met de cliënt, dat de hulpverlener vergeet de achtergrond te verkennen: om op een meta-niveau te kijken naar de setting waarin hij/zij werkt, en daar te kijken waar het eerste werkpunt ligt. Om de werkcontext zo voor zichzelf te organiseren, dat het weer mogelijk is om krachtig en persoonlijk het contact met de cliënt aan te gaan.

Meta-methodisch werken dus.
De ervaringsgerichte manier van werken leren vertalen van het werk met de cliënt, naar het werken met collega’s, managers, opdrachtgevers, etc.

In deze masterclass neemt Wietze van der Laan (docent ervaringsgerichte supervisiekunde) je mee in een ervaringsgerichte manier van onderzoeken van het werkveld, de achtergrond waartegen jouw werken met clienten speelt.

Welke krachtenvelden zijn er van invloed?; wat is eigenlijk je mandaat?; welk contract heb je met wie?; etc.

In plaats van inzoomen (wat er gebeurt er tussen mij en mijn cliënt?), uitzoomen (wat gebeurt er eigenlijk in het veld om mij en mijn cliënt heen?).

Inschrijven kan via: secretariaat@kempler-instituut.nl

 

Praktische informatie

  • Datum: 6 maart 2020 Afgelast i.v.m. te weinig deelnemers.
  • Tijd: 09:30 uur – 16:30 uur
  • Inloop: 9:00 uur. 
  • Lunch: 13:00 uur – 14:00 uur
  • Locatie: Koolhovenstraat 2, Barneveld
  • Kosten: € 140,00 (excl. lunch) (lunch zelf regelen)
  • Accreditatie: NVAGT (6 punten)
  • Indien je schriftelijk een werkinbreng aanlevert ontvang je supervisie punten!
  • Aantal deelnemers: minimaal 8 maximaal 12

Inschrijven vóór 1 januari : 10% vroegboekkorting

 

Share This