Lezing/workshop

Sonja Bouwkamp wordt zeer regelmatig uitgenodigd om een dag te verzorgen rond het thema ‘empowerment van de hulpverlener: vertrouwen op jezelf!’

Deze lezing annex workshop wordt steevast als zeer inspirerend, herkenbaar en leerzaam ervaren. De mensen zijn vooral blij met de ruimte die zij ervaren, wanneer zij gewoon zichzelf kunnen zijn tijdens hun werk en met de handvatten die zij krijgen om het geleerde direct in praktijk te brengen. Uit dit enthousiasme komen dan weer uitnodigingen voort om dit thema op landelijke themadagen van specifieke doelgroepen vorm te geven, zoals de arbeidsreïntegratie, het ziekenhuismaatschappelijk werk, de verslavingszorg en in november 2008 op uitnodiging van stichting Arosa voor de werkers in de vrouwenopvang.

Het thema de ‘persoon van de werker’ komt (gelukkig) blijkbaar weer meer in de picture na alle aandacht van de afgelopen jaren voor procedures, protocollen, richtlijnen, technieken en nauwomschreven en vastgelegde werkwijzen. Allemaal ten bate van de cliënt en niet te vergeten een hogere productie.

Gelukkig maar, want we moeten nooit vergeten dat de kwaliteit van het werk dat we doen staat of valt met de persoonlijke kwaliteiten van degene die het werk moet doen. En die persoon verdient dus onze volle professionele aandacht!

Share This