Experiëntiële Lichaamsgerichte Partnerrelatie Therapie Jaaropleiding

 

Inhoud:

Inhoudelijk zijn wij vooral geïnspireerd door modellen, die de ontwikkeling van de partners binnen de ontwikkeling van de relatie en het zoeken naar een synthese tussen autonomie en verbinding centraal stellen (De ervaringsgerichte psychosociale therapie van Kempler, EFT met Sue Johnson en Leslie Greenberg, David Schnarch, Esther Perel, John en Julie Gottman). We kijken verder ook naar een partnerrelatie als deel van een groter geheel, dat van invloed is op de relatie en er ook meer betekenis aan geeft (systeemdenken). En we kijken naar een partnerrelatie als deel van een grotere, intergenerationele context en familie, waar balansen van geven en nemen en botsende loyaliteiten een grote rol spelen (I.B.Nagy).

In deze opleiding maken we gebruik van de inzichten uit deze modellen, maar gebruiken we deze binnen ons Ervarings- en Lichaamsgerichte kader. Onze ervaring is dat veel modellen de therapeutische relatie veel te weinig gebruiken, terwijl de therapeut deel wordt van de dynamiek van het stel. Daarnaast is onze ervaring dat de meeste modellen voornamelijk gericht zijn op gesprek, op dialoog en op voelen. Vaak zijn dit de elementen van verandering die goed bij het vrouwlijke perspectief passen. Het doen, bewegen, denken komt wat ons betreft in veel modellen te weinig aan de orde waardoor veel therapeutische modellen door mannen als niet passend worden beschouwd, waardoor zij niet geinspireerd worden om tot verandering te komen.Terwijl er zoveel meer mogelijk is middels in beweging komen en ervaren door te doen. In onze benadering leggen wij veel nadruk op de therapeutische relatie in het hier-en-nu, en streven wij er voortdurend naar het stel in beweging te krijgen. Vaak letterlijk door hen uit de stoel in een experimenterende en ervarende houding te krijgen. Deze lichaamsgerichte benadering is geinspireerd door de psychomotore therapie en de gestalttherapie.
Wij hebben de indruk dat therapeuten op zoek zijn naar hoe ze de therapeutische relatie kunnen gebruiken en hoe ze daarbij lichaamsgericht kunnen intervenieren. En juist hier leggen wij onze focus op.

Deze opleiding komt voort uit de School voor Relatietherapie zoals deze jaren lang door Jan Lens en May Michielsen gegeven is www.schoolvoorrelatietherapie.be. De inhoud van deze opleiding is door de samenwerkingspartners Het Kempler Instituut Nederland en IKOS grondig herzien en geupdate. De basis van de opleiding is blijven bestaan, maar de opleiding heeft een duidelijke eigen signatuur gekregen in een consequente Ervarings- en Lichaamsgerichte aanpak. Daarmee neemt deze opleiding een unieke plaats in binnen de andere therapeutische modellen die zich richten op partnerrelatietherapie.

Werken met de dynamiek van een partnerrelatie vraagt specifieke inzichten en vaardigheden en een specifieke opstelling van de therapeut. Nogal wat ervaren therapeuten met een therapieopleiding in één van de therapeutische modellen, schrikken er voor terug met stellen te werken en beperken zich (afhankelijk van hun opleiding) tot het werken met individuen.
De vaardigheid van een therapeut om leiding te geven aan het therapeutischeproces en meerzijdig partijdig te blijven wordt immers bij uitstek op de proef gesteld door de vaak hectische dynamiek van een partnerrelatietherapie waarbij er veel gebeurt en de therapeut gemakkelijk in de dynamiek gezogen wordt.
Deze opleiding richt zich op het aanreiken van specifieke inzichten en het aanleren van ervarings- en lichaamsgerichte vaardigheden, die het leiding geven aan en het meerzijdig partijdigheid kunnen blijven, vergemakkelijken in het werken met stellen.

Doelgroep:

Therapeuten en hulpverleners met een therapeutische opleiding in één van de basismodellen (experiëntieel, systemisch, contextueel, analytisch, gedragstherapeutisch), die hun competentie om met stellen te werken willen uitbreiden en verder ontwikkelen of die nog niet met stellen werken en hun drempelvrees willen overwinnen.

Doelstelling:

Doel is dat iedere student na afloop meer inzichten, vaardigheden en methodische houvast heeft ontwikkeld, waardoor hij:

 1. Duidelijk leiding kan geven aan het therapeutische proces vanuit een houding van meerzijdige partijdigheid.
 2. Conflicten enerzijds kan de-escaleren, en anderzijds waar nodig deze weten te creëren.
 3. Zicht kan krijgen op de niet werkende dynamiek van het stel.
 4. Het hier-en-nu van het proces en de eigen ervaringen van de therapeut met het stel in het hier-en-nu therapeutisch kan inzetten om tot verandering te komen (het ervaringsgerichte perspectief).
 5. Lichamelijke interventies op een experimentele manier kan gebruiken om het stel naar nieuwe ervaringen te begeleiden (het lichaamsgerichte perspectief).

Daarnaast kan elke deelnemer na het volgen van de opleiding ook een persoonlijk antwoord formuleren op volgende vragen: Wat is een “gezonde” relatie? Hoe ontstaan problemen in een partnerrelatie? Hoe verstoren die problemen verdere positieve ontwikkeling in de partnerrelatie? Hoe kunnen stellen andere keuzes maken om tot een een meer bevredigende relatie te komen? Wat kan, zal, moet het stel doen om de problemen op te lossen en hun relatie te verbeteren? Hoe kan de relatietherapeut dit veranderingsproces initiëren, ondersteunen en begeleiden?

Daarbij heeft de student aan het eind een toolbox vol Ervarings- en Lichaamsgerichte interventies en hopelijk de durf om te gaan experimenteren met deze instrumenten.

Trainers:

René de Boer (IKOS) is opgeleid tot Z-verpleegkundige en heeft zich daarna door ontwikkeld tot(jeugd) maatschappelijk werker. Zijn passie voor verdedigingssporten (Budo) en bewegen heeft hij geïntegreerd in de hulpverlening. Dit leidde tot een opleiding Psychomotorische therapie (VO) en de unieke benadering van hulpverlening door IKOS (2005). Voor deze PMT-opleiding maar ook daarbuiten is hij altijd aan het bijleren middels cursussen en korte (therapeutische) opleidingen.

Ferdinand Bijzet (Kempler Instituut) is van oorsprong maatschappelijk werker. Hij studeerde Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie aan het Kempler Instituut envolgde daarnaast het opleidingstraject tot systeemtherapeut (NVRG). Hij ontwikkelde onder andere een online-methode voor stellen in een vertrouwenscrisis.

 

Praktische informatie:

De opleiding omvat 12 dagen . Ze is opgebouwd in blokken van twee dagen, die telkens op donderdag en vrijdag doorgaan:

 • Donderdag 12 en vrijdag 13 januari 2023
 • Donderdag 23 en vrijdag 24 februari  2023
 • Donderdag 16 en vrijdag 17 maart  2023
 • Donderdag 13 en vrijdag 14 april 2023
 • Donderdag 11 en vrijdag 2 mei 2023
 • Donderdag 8 juni en vrijdag 9 juni 2023

Afgestudeerde cursisten verwerven een getuigschrift “Gespecialiseerde Jaaropleiding tot Relatietherapie”.

Het opleidingsgeld: €1.750,–

Inschrijven kan via secretariaat@kempler-instituut.nl

Locatie:

Centrum de Regenboog, 3845 KA Harderwijk (wijk Drielanden).

Share This