Nascholing

(Familie-) Opstellingen

(Familie-)opstellingen kunnen een behulpzame bijdrage leveren aan het proces van je cliënten. Nieuwe inzichten en andere perspectieven komen naar voren. Zeker wanneer partners, kinderen of belangrijke anderen niet beschikbaar is om mee te gaan naar de gesprekken, kunnen opstellingen heel zinvol en helend werken. Ben je ervaringsgericht therapeut en ben je benieuwd hoe je opstellingen kunt inzetten? Dan is deze kennismaking iets voor jou!

Kempler en opstellingen

 

Vanuit onze studenten en allumni komt met enige regelmaat de vraag: doen jullie ook iets met opstellingen? Past dit ook bij jullie werkwijze?

In de opleiding besteden we er inderdaad geen aandacht aan. Daar ligt de focus op het werken in de directe relatie, in het hier-en-nu. Het werken met stellen/gezinnen en met je eigen reacties als therapeut in de werkrelatie heeft onze voorkeur.

Maar soms zijn belangrijke anderen niet (meer) beschikbaar, kunnen of willen niet meekomen in therapie. En soms wil een individuele client eerst helderheid krijgen over zijn eigen positie en aandeel in waar hij/zij tegenaan loopt in de interactie. Zeker als de situatie complex en gelaagd is.
Dan kan werken met een opstelling aanvullend zijn en een belangrijke stap in een therapietraject.

Vanuit onze systeemgerichte en ervaringsgerichte benadering is de stap naar het werken met (familie-)opstellingen dan een voor de hand liggende. Opstellingswerk bouwt immers voort op de veldtheorie en systeemtheorie, die ook de basis vormen van onze manier van hulpverlenen en superviseren.
Tegelijkertijd vergt deze stap moed en bovenal methodische vaardigheid. Je moet als begeleider weten wat je doet, welke wetmatigheden er spelen, hoe je het proces begeleidt zonder te sturen vanuit jouw eigen aannames, wensen en ideeen.

Kempler en opstellingswerk

Een spannende combinatie?

In het systemische werkveld is een veelheid aan aanbod en visies op het terrein van opstellingswerk. Visies waar wij ons thuis bij voelen, maar ook visies die soms ver bij ons gedachtengoed liggen. Dit merk je bijvoorbeeld in het gebruik van het woord ‘systemisch’: dit woord wordt enerzijds gebruikt om de wetmatigheden van gezinspatronen te beschrijven, en anderzijds gebruikt om alles wat de therapeut ‘intuïtief voelt in het veld’ te verantwoorden.

Systemisch werken is ook niet helemaal hetzelfde als systeemgericht werken, zoals wij dit beogen in onze methodiek. Het betrekken van de context in de gesprekken is uiteraard iets anders dan die context opstellen door middel van representanten, poppetjes, etc.

Wij zien dat opstellingen vaak ondersteunend kunnen zijn aan individuele (therapeutische) processen, maar soms ook een gemiste kans zijn om het systeem uit te nodigen en met gezinnen/families/teams te werken. Daarnaast wordt een opstelling soms als een quick fix ingezet, in plaats van dat het een onderdeel is van een therapeutisch proces, zoals wij dat beogen.

Daarom deze nascholing: een nuchtere, methodische benadering van het opstellingswerk.

Verdere informatie

Wat is de opbouw van deze opleiding?

In deze tweedaagse maak je kennis met opstellingswerk en leg je verbinding met je ervaringsgerichte basisopleiding. We zullen veel opstellingen doen, we werken daarbij met de eigen inbreng van deelnemers. Gedurende de tweedaagse zullen we telkens theoretische en methodische besprekingen doen. Te denken valt aan de volgende thema’s:

Basisprincipes van het opstellingswerk;
Veldtheoretische en systeemtheoretische principes: polariteiten, loyaliteiten, patronen;
De opsteller als regisseur;
De inbedding van een opstelling binnen een therapie/supervisie-traject;
Verschillende vormen van opstellen, overzicht van hulpmiddelen;
Opstellen van innerlijk gezins-systeem;
Ethiek en esthetiek van het opstellingswerk;
Opstelling; experiment of werkvorm?

Doelgroep: 

Allumni van de EPH/GGT. Andere deelnemers in overleg. 

Wanneer zijn de lesdagen?

De opleiding wordt vormgegeven in tweedaagse op vrijdag en zaterdag. De lesdagen duren ongeveer van 10.00 tot 17.00.

De opleidingsdagen zullen plaatsvinden op 22 en 23 maart 2024

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deze tweedaagse opstelling zijn € 350,-

Hoe meld je je aan?

De training (Familie- ) Opstelling is op 22 en 23 maart 2024.

Je kunt je opgeven via deze link

Locatie

Deze tweedaagse, voorjaar 2024, wordt georganiseerd bij Hotel Hoogeerd in Niftrik. Het landelijk gelegen hotel is al jaren onze vaste opleiding locatie, mét uitzicht op de Maas. De studenten en trainers genieten elk lesweekend van een geheel verzorgde lunch en diner. Daarnaast kunnen onze studenten gebruik maken van de mogelijkheid om te blijven overnachten, hier wordt door veel studenten gebruik van gemaakt.

Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd
Maasbandijk 10
6606 KB Niftrik/Wijchen

Meer informatie over het hotel? Bekijk hier de website van Hotel Hoogeerd.