Post HBO:  Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching

 

 • Ben jij een vakman/vrouw die anderen als supervisor of coach wil gaan begeleiden in de verdieping van hun vak?
 • Wil jij een door de LVSC erkend opleiding supervisie en coaching volgen?
 • Wil je niet alleen theoretisch aan de slag, maar  het vak van supervisie en coaching in de praktijk leren uitoefenen?
 • Geloof je dat leren vooral ook gebeurt door in de praktijk te ervaren hoe supervisie en coaching gegeven wordt?
 • Ben je nieuwsgierig naar jezelf en vind je het leuk om aan zelfonderzoek te doen?
 • Geloof je in een vorm van ‘ambachtelijk’ opleiden waarin het opdoen van nieuwe ervaringen van groot belang is?
 • Geloof je meer in krachtige professionals dan in
  protocollen, en ben je in staat op authentieke wijze je werkrelaties met je supervisanten en coachees vorm te geven?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Kom vrijblijvend een keer kennismaken tijdens een van onze INTRODUCTIES.

 

Wat is Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching?

 

Als ervaringsgericht supervisor en coach ben je gefascineerd door het leerproces van mensen. Werken in een mensgericht beroep is veeleisend. Het vergt naast inhoudelijke vakbekwaamheid ook persoonlijke bekwaamheid, authenticiteit, zelfreflectie en de vaardigheid effectief vorm te geven aan werkrelaties. Professionals in deze beroepen zijn dan ook nooit uitgeleerd. Supervisie en coaching begint bij dit leerproces.

Geloof je meer in krachtige professionals dan in protocollen?

Als ervaringsgericht supervisor en coach ben je gefascineerd door dit leerproces, geloof je meer in krachtige professionals dan in protocollen, en ben je in staat op authentieke wijze je werkrelaties met je supervisanten en coachees vorm te geven. Door jouw voorbeeld en in de ervaring met jouw werkwijze leert de ander zelf moedig, effectief en authentiek professioneel nabij te zijn in het werken met mensen. Daarnaast help je door jouw systemische kijk de ander een stevige en passende positie in te nemen in het werkveld. En je faciliteert de ander in zijn vaardigheid te leren en zijn eigen leerproces vorm te geven.

9/3/2022: Onze Supervisie en coaching en de opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening zijn erkend door het CPION. Op basis hiervan komen deze opleidingen in aanmerking voor het STAP-budget.  De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en CPION zijn dit momenteel aan nog aan het organiseren. Zodra dit geregeld is zullen de opleidingen worden toegevoegd aan het STAP-scholingsregister. Wij kunnen op dat moment een STAP-aanmeldingsbewijs verstrekken t.b.v. de aanvraag bij het UWV.

Minimale opleidingsniveau is hbo-niveau. Naast opleiding is er ook zelfstudie.

 

 

Voor wie is de opleiding Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching?

Na jaren zelf uitvoerend met mensen en/of groepen gewerkt te hebben ben je je blik aan het verbreden naar het begeleiden van collega’s en andere professionals. Je bent gefascineerd door hoe mensen leren hun beroep vorm te geven en hoe jij dat leren kunt faciliteren. Je wil gedegen vakmanschap als supervisor en coach ontwikkelen. Daar hoort bij dat je weet wanneer je coaching of supervisie moet aanbieden of een andere vorm van begeleiding.

Je bent ervan overtuigd dat kwaliteit van zorg, hulpverlening en onderwijs niet schuilt in protocollen en administratie, maar in de persoonlijke houding van de professional en zijn vermogen open, persoonlijk en transparant met de ander het contact aan te gaan. In dat vermogen wil je zelf leren en je schrikt er niet van terug om met jezelf aan de slag te gaan. Dat vermogen wil je ook in andere professionals aanboren en de tools krijgen dit op een krachtige manier te doen.

Inhoud opleiding Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching

De opleiding Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching is gefaseerd in twee modules van ieder één jaar.

Module I: Algemene Ervaringsgerichte Supervisie & Coachings Methodiek

In deze module ligt de focus op de superviemethodiek. Alle algemene en theoretische aspecten van supervisie komen aan de orde. Daarbij wordt er steeds praktisch geoefend met de ervaringsgerichte werkwijze.

Module II : Specifieke Ervaringsgerichte Supervisie & Coachings Methodiek

Deze module gaat in op de essentie en de specifieke elementen van de ervaringsgerichte supervisie en is een verbreding en verdieping van de algemene methodiek uit het eerste jaar. Daarin wordt de module ervaringsgerichte coaching aangeboden, en het fenomenologisch onderzoek vormgegeven.

 

 

Werkwijze opleiding Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching

De opleiding ervaringsgerichte supervisie en coaching kenmerkt zich door het zoveel mogelijk werken met het meest authentieke werkmateriaal: de studenten zelf. Oefensituaties worden bij voorkeur vormgegeven met behulp van het eigen materiaal van de studenten. Dit betekent een sterke focus op het functioneren in de opleidingsgroep, het inbrengen van eigen reflecties en werkinbrengen waarin met en op elkaar geoefend zal worden en het evalueren van elkaar als groepsleden.

Werkvormen Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching

Groepsleren

De opleidingsgroep is een oefenterrein, een veilige plek waar al doende en uitproberend wordt geleerd. Dit gebeurt door als supervisor te oefenen met de werkproblemen van andere groepsleden, door middel van rollenspelen en door voortdurend persoonlijk en open te zijn over jezelf en te reageren op het functioneren van mede groepsleden.
De sfeer van de opleiding is dezelfde als de sfeer die wij in onze supervisies voorstaan: een sfeer van openheid, eerlijkheid en menselijke betrokkenheid.
In de door ons geproclameerde grondhouding respecteren wij de ander in zijn eigen zijn, maar ook onszelf. Vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid zijn wij open en duidelijk over wat onze reactie is op het gedrag van de ander en zoeken wij naar wegen deze boodschap zo te brengen dat de ander deze ook horen kan, naar een evenwicht tussen empathie en confrontatie. Wij stimuleren niet alleen de cursisten om op een open en constructieve wijze persoonlijk met elkaar om te gaan, maar gaan er ook vanuit dat wij hierbij zelf het goede voorbeeld moeten geven.

Iedere opleidingsbijeenkomst begint met een ‘persoonlijk rondje’, waarin de deelnemers met elkaar delen:

 1. Wat hen de laatste tijd persoonlijk en/of professioneel heeft beziggehouden.
 2. Reflectie op het leerproces: welke ervaringen heb je ten aanzien van je leerpunten opgedaan?
 3. Wat wil je inbrengen in deze opleidingsbijeenkomst?

Supervisie over beroepsvragen 

Tijdens de opleiding werken we zoveel mogelijk met authentiek materiaal. Dit betekent dat cursisten op elkaar oefenen: De ene cursist superviseert of coacht op een werkinbreng of een reflectieverslag van de andere cursist, onder begeleiding van de docent. 

Reflectieverslagen

Alle cursisten maken over iedere bijeenkomst een reflectieverslag over hun leerproces en sturen dat voor de volgende bijeenkomst naar de betreffende opleider op.

Werken met zelf ingebracht materiaal

Ten behoeve van de les zal de student regelmatig gevraagd worden supervisiemateriaal in te leveren om te oefenen. 

Evaluatiemethode

Om ervaring op te doen in het constructief en persoonlijk evalueren van supervisanten zullen de cursisten elkaar tussentijds en aan het eind van de opleiding evalueren.
Het evalueren zelf en het effect daarvan op de geëvalueerde kunnen aldus ervaringsgericht besproken worden.

Groepsopdrachten

Samenhangend met het thema van de bijeenkomst worden er specifieke opdrachten verstrekt aan de groepsleden. Dit zijn gestructureerde oefeningen rond het specifieke thema, bijvoorbeeld in de vorm van een rollenspel.

Andere werkvormen

Naast deze werkvormen zullen in de loop van de opleiding ervaringen opgedaan worden met:

 • literatuurpresentatie en theoriebespreking in een groep
 • opzetten van een kortdurend rollenspel
 • bekijken en analyseren van supervisiezittingen (beeldmateriaal).

Afronding opleiding Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching

Supervisie: 
Na afronding van MDS I en MDS II, leersupervisie 1 en het Fenomenologisch Onderzoek ontvang je een erkend diploma. Na afronding van leersupervisie 2 (die doe je in eigen beheer) kun je je vervolgens registreren bij de LVSC als supervisor. 

Coaching: 
Na afronding van de coachingsmodule ontvang je een erkend diploma waarmee je kunt registeren bij de LVSC als coach.

Na afronding van de opleiding Ervaringsgerichte supervisie & coaching kun jij:

Supervisie:

 • de samenwerking op een productieve wijze vormgeven
 • omgaan met de diversiteit van supervisanten
 • gefaseerd handelen
 • een krachtige leeromgeving scheppen
 • de inbreng tot supervisievraag ontwikkelen
 • jouw eigen handelen als supervisor expliciteren en verantwoorden
 • zelfstandig jouw professionele ontwikkeling als supervisor vormgeven
 • het lichamelijk gewaar zijn hanteren in supervisie

Coaching:

 • leerprocessen begeleiden
 • de werkcontext betrekken
 • resultaatgericht werken
 • zelfsturing in werken en leren bewerkstelligen.

Accreditaties:

 

Leersupervisie opleiding Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching

Om je volledig bij de LVSC als supervisor te laten registreren moet je twee leersupervisietrajecten volgen bij een LVSC-erkend leersupervisor.
Een leersupervisietraject bestaat uit 15 sessies, waarbij je een leerpraktijk inbrengt van minimaal 2 zelf vormgegeven supervisietrajecten van minimaal 10 sessies. Dit kan individuele supervisie zijn, groepssupervisie (3 supervisanten), of triadische supervisie (2 supervisanten).
Van de (minimaal) vier supervisietrajecten waarin jijzelf supervisie geeft, moet je minimaal in 2 verschillende samenstellingen (individueel, triade, of groep) hebben gesuperviseerd.

Je zult zelf moeten zorgen voor een eigen supervisiepraktijk, het is aan te raden om ruim voor het begin van de leersupervisie supervisanten te zoeken!

In plaats van het werkstuk aan het eind van de opleiding, kiezen we voor een fenomenologisch -ook wel ervaringsgericht- onderzoek. Dit onderzoek wordt ingebed in het lesprogramma, en past uitstekend bij de ervaringsgerichte manier van werken die wij als instituut voorstaan.

Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek met de hoofddocent. Op basis daarvan wordt beoordeeld of je kunt worden toegelaten. 

Voor vragen kun je contact opnemen met ons secretariaat: 

Joyce van den Brink
j.vandenbrink@kempler-instituut.nl
06 -18135381 (ook WhatsApp)

Share This