Werken met het Ervaringsgerichte Reflectiemodel

 

Werken met het Ervaringsgerichte Reflectiemodel

 

In de afgelopen jaren heeft Wietze van der Laan een reflectiemodel ontwikkeld dat recht wil doen aan de ervaringsgerichte manier van werken zoals wij die voorstaan als Kempler Instituut Nederland.

Ervaringsgericht
De nadruk op de ervaring in het hier-en-nu, het hanteren van de eigen positie van hulpverlener/supervisor binnen de werkrelatie met de supervisant, maar ook het leren in en door de werkrelatie als krachtige leeromgeving, zijn daarin de kernbegrippen.

Reflectiemodel
In eerste instantie is dit reflectiemodel bedoeld als een hulpmiddel voor de supervisiepraktijk. Voor supervisanten om hun reflectie te verdiepen, en voor supervisoren om hun supervisanten te helpen beter te reflecteren op hun eigen handelen. Dit model biedt ten opzichte van andere modellen en reflectiecycli een aantal nieuwe invalshoeken en inzichten over effectief en betekenisvol leren door methodisch reflecteren. De kern van dit model is:

leren (door) onaffe zaken in de werkrelatie af te maken

In plaats van fictieve handelingsalternatieven te verzinnen voor een mogelijk vergelijkbare situatie in de toekomst, stuurt dit model aan op het leren door terug te komen op een ervaring, op zo’n manier dat het zowel ten goede komt aan werkrelatie als aan het leren.

Voor wie
Naast de supervisiepraktijk blijkt dit model ook nuttig als hulpmiddel voor hulpverleners, coaches, studenten, omdat het een heldere structuur biedt aan reflectie: een stappenplan dat uitmondt in een duidelijke zelfgeformuleerde opdracht ten aanzien van de werkrelatie met de ander.

Training
Om goed aan de slag te gaan met het ervaringsgerichte reflectiemodel biedt het KIN een training aan, waarin het model nader wordt uitgelegd en geoefend wordt met het gebruiken van het model en het inzetten ervan in de supervisie- of coachingspraktijk.
Tijdens deze training neemt Wietze van der Laan je mee in de werking van het model. Daarnaast is er uitgebreid ruimte voor vragen over de toepassing in de beroepspraktijk.

Praktische informatie:

 • Duur: 3 uur
 • Datum:
 • Locatie: 
 • Bereikbaarheid
 • Kosten: €85
 • 10% korting LVSC-leden
 • Tijden: 19:00 tot 22:00 uur
 • Trainer: Wietze van der Laan
 • Accreditatie: NVAGT
 • PE-punten LVSC: 0,5
 • Maximaal 10 deelnemers

 

 

Inschrijven voor de training kan via info@kempler-instituut.nl

Share This