werken met hechtingsstoornissen

werken met hechtingsstoornissen Goede hechting bevordert zowel verbondenheid als autonomie Voor het tot stand komen van deze veilige hechting is het essentieël dat de ouder emotioneel beschikbaar, ontvankelijk en betrokken is. Wanneer het kind in zijn hechtingsdrang...

Zorg over zorg…

Zorg over zorg... Mijn scriptie vorig jaar ging over Zorg verdient Zorg (zelfzorg in de palliatieve zorg). In die tijd verscheen er in KINTaKT een artikel van Sonja Bouwkamp naar aanleiding van het boek: ‘Mondige burgers, getemde professionals’, van Evelien Tonkens...

De borderline persoonlijkheid

De borderline persoonlijkheid De deelneemster aan de introductiedagen voor onze opleiding is meer dan enthousiast. Herhaaldelijk vertelt zij mij hoe ze hiernaar heeft uitgekeken en hoe blij ze is dat het uiteindelijk zover is dat ze met de opleiding kan beginnen, want...

Harry Potter en het monster van de jeugdhulpverlening

Harry Potter en het monster van de jeugdhulpverlening Aanklacht, biecht en hoop De populaire en bekende romanfiguur Harry Potter is een pleegkind en cliënt van de Jeugdhulpverlening in de tovenaarswereld. Na de plotselinge en gewelddadige dood van zijn ouders wordt...

Co-dependentie gezien door de bril van gestaltgezinstherapie

Gestalttherapie en co-dependency Co-dependentie gezien door de bril van gestaltgezinstherapie Co-dependency, ook wel medeafhankelijkheid genoemd, is een principe dat we als hulpverleners en therapeuten veel tegenkomen wanneer we werken met stellen waarbij één van de...

EPT en palliatieve zorg

EPT en palliatieve zorg In Kintakt deze zomer las ik het artikel van Marja Somers. Zij liet daarin de mogelijkheden zien voor therapie bij verstandelijk beperkte mensen. Ze vroeg zich vooraf af, of dat wel mogelijk was, therapie voor mensen met een (licht)...