Systeemgericht werken is interactiegericht kijken

Door: Ferdinand BijzetDe afgelopen maanden viel mij tijdens de supervisies die ik tijdens de opleidingsdagen gaf  iets belangrijks op. Terwijl wij een systeemgerichte opleiding zijn, blijken veel van onze studenten moeite te hebben met het werken met systemen. Óf ze...

Systeemgericht werken bij geweld

Auteur: Ferdinand Bijzet Over het behandelen van geweld in relaties zijn boeken vol geschreven. Ik wil mij in dit artikel beperken tot een behandelvisie gebaseerd op de Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie die in de jaren ’70 van de...

Empower de wereld begin bij jezelf

Er is iets geks aan de hand in welzijnsland. De kracht van de cliënt staat centraal en empowerment is al een heel aantal jaren een modebegrip. En juist het feit dat deze twee zaken centraal staan is raar. Want hulpverlenen gaat toch over de kracht van cliënten?  En...

Onderhandelen in de partnerrelatie

Onderhandelen in de partnerrelatie Wellicht is de eerste vraag die bij je opkomt als je de kop van dit artikel leest: Hoort onderhandelen wel thuis in een liefdesrelatie tussen partners? als je jezelf deze vraag stelt, dan zie je onderhandelen waarschijnlijk als een...

Ubuntu

Ubuntu Over leven, liefde en leiderschap… “Afrika heeft iets dat ‘Ubuntu’ wordt genoemd. Het gaat over de essentie van mens-zijn. Het maakt onderdeel uit van de gift die Afrika aan de wereld gaat geven. Het omarmt gastvrijheid, het geven om elkaar, het bereid...

werken met hechtingsstoornissen

werken met hechtingsstoornissen Goede hechting bevordert zowel verbondenheid als autonomie Voor het tot stand komen van deze veilige hechting is het essentieël dat de ouder emotioneel beschikbaar, ontvankelijk en betrokken is. Wanneer het kind in zijn hechtingsdrang...