Opleidingsinstituut voor zorg, welzijn en GGZ

Boeken

In de loop der jaren hebben de opleiders van het Kempler Instituut vele boeken en artikelen geschreven. Van gedegen algemene basismethodiek tot meer toegespitste onderwerpen bedienen zij daarmee een breed professioneel publiek. Onderstaande boeken zijn momenteel via de boekhandel te verkijgen. Klik op de links om direct online te bestellen.

Dicht bij huis, Roel en Sonja Bouwkamp

Roel Bouwkamp en Sonja Bouwkamp

Dicht bij huis

Praktijkboek werken met gezinnen.

Aanpak van patronen in gezin, hulpverlening en werkveld
Roel Bouwkamp en Sonja Bouwkamp, met medewerking van Clara Bartelds
Uitgeverij De Tijdstroom, Utrecht 2012
ISBN 9789058982155

In dit praktijkboek wordt aan de hand van een aantal veel voorkomende interactiepatronen op zeer concrete en praktische wijze beschreven hoe er succesvol gewerkt kan worden met ouders en kinderen. Het gaat hierbij om gezinnen waar de problemen in stand gehouden worden door het gezinsfunctioneren of waarbij het gezin voor een extra opgave staat door aanleg,ontwikkeling en/of handicap van het kind.

In DEEL 1 worden twaalf veel voorkomende ongezonde en gezonde gezinspatronen beschreven en wordt met behulp van praktische richtlijnen en praktijkvoorbeelden aangegeven hoe hulpverleners het beste om kunnen gaan met deze interactiepatronen.
In DEEL 2 wordt een aantal veel voorkomende inadequate en adequate patronen tussen hulpverlener en cliënt beschreven. Er wordt gekeken naar wat het aandeel van beiden daarin is en wat de hulpverlener er aan kan doen om de negatief uitwerkende interactiepatronen om te zetten in positieve.
In DEEL 3 worden kenmerkende patronen in het gehele werkveld van de hulpverlening onder de loep genomen. Hierbij word aan de hand van praktijkvoorbeelden steeds duidelijk gemaakt hoe er naast cliëntgericht ook gezinsgericht gewerkt kan worden en waardoor dit sneller en langduriger resultaat oplevert. Tot slot wordt aangegeven hoe met name bij het werken met multiprobleem gezinnen zorgvermijding en zorgverlamming kan ontstaan en hoe deze negatieve spiraal tussen hulpverlening en doelgroep gereduceerd en omgebogen kan worden naar een positieve uitwisseling.

Roel Bouwkamp en Sonja Bouwkamp

Handboek psychosociale Hulpverlening

Roel Bouwkamp, Sonja Bouwkamp
Uitgeverij De Tijdstroom, Utrecht 2009
ISBN 9789058981677
 
In dit boek beschrijven Roel en Sonja Bouwkamp de theorie en praktijk van de psychosociale hulpverlening, het brede gebied tussen de materiële hulpverlening en de gespecialiseerde psychiatrische zorg dat bijna driekwart van de problemen beslaat waarvoor cliënten hulp vragen.
 
Het handboek bestaat uit een theoriedeel (deel I), waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe psychosociale problemen ontstaan. Dit deel is zowel integraal door het inzicht in de samenhang van functies en van de problemen in de diverse levensgebieden, als integratief doordat het relevante aspecten van diverse benaderingen in de hulpverlening integreert.
DEEL 2 beschrijft hoe zowel individu- als systeemgericht gewerkt kan worden en hoe en waarvoor belangrijke mensen uit de omgeving van de cliënt bij de hulpverlening betrokken kunnen worden, ook bij louter individuele klachten.
DEEL 3 beschrijft het persoonlijk en ervaringsgericht werken. Het laat zien hoe gebeurtenissen in de relatie tussen hulpverlener en cliënt direct of indirect als voorbeeld kunnen dienen voor het aanpakken van problemen.
DEEL 4 beschrijft heel concreet de opeenvolgende fasen van het hulpverleningsproces en hoe zowel oplossings- als behandelingsgericht gewerkt kan worden. In dit laatste deel worden alle methodische inzichten en richtlijnen van de vorige delen integraal verwerkt.
 
De methodiek sluit aan bij de beroepsprofielen, kerntaken en competenties van het maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening en is uiterst bruikbaar bij de opleiding van huisartsen en psychologen. Ook voor de meer ervaren hulpverlener is dit standaardwerk te gebruiken wanneer de hulpverlening stagneert.
 

Roel Bouwkamp en Sonja Bouwkamp 

De Gulden Middenweg

Evenwichtig leven met tegenpolen
Roel Bouwkamp en Sonja Bouwkamp 
Uitgeverij Bigbusinesspublishers
ISBN 9789491757792
 
Hoe kan ik van mijn leven genieten in het besef dat het eindig is? Hoe kan ik samenwerken met anderen en toch opkomen voor mijzelf? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijzelf niet verlies in het contact met anderen? Hoe kunnen wij liefdevol leven en toch onze lusten bevredigen en hoe gaan we daarbij om met het verschil tussen man en vrouw? Hoe verhouden humaniteit en geweld zich tot elkaar? Wat doen we bewust en wat onbewust? Hoe kunnen we arbeid tot een plezier maken? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen inkomsten en uitgaven en tussen winstmaximalisatie en duurzaamheid? Hoe neem ik bij dit alles de juiste beslissingen en heeft de mens überhaupt wel een vrije wil?
Nu eens niet een filosofisch werk dat het gedachtegoed van de klassieke filosofen opnieuw samenvat, maar een helder geschreven en goed leesbaar boek dat op concrete wijze beschrijft met welke basale polariteiten elk mens in zijn leven te maken krijgt en hoe wij daar zo mee om kunnen gaan dat wij zelf optimaal tot ons recht komen en bovendien maximaal van betekenis zijn voor de ons omringende wereld.
De door de auteurs beschreven gulden middenweg is niet de plek waar polariteiten de wereld uitgeholpen zijn, maar waar zij juist ten volle erkend en omarmd worden, waar én ruimte is voor de ene pool én voor de andere. Als richtlijn gebruiken zij daarbij een meervoudige moraal die inhoud geeft aan een nieuwe, eigentijdse deugdenleer.
Zelf en Samen

Roel Bouwkamp

Zelf en samen

Creatieve toepassing van gestalttherapie in het huidige werkveld.

Feike van Gorkum

Dynamisch begeleiden

In supervisie en coaching
Feike van Gorkum
Uitgeverij Nelissen, Soest.
ISBN 97890244 17933
 
De auteur wil met zijn boek een bijdrage leveren aan de kwalitatieve ontwikkeling binnen supervisie. Hij gaat in op weerstand en wrijving in de begeleiding en laat zien hoe het mogelijk is om slechte patronen te doorbreken. Ook behandelt de auteur de transparantie van de begeleider en toont hij aan dat de begeleider door transparant te zijn heel dicht bij zichzelf en de lerende kan blijven.
Dit is een boek voor professionals die zich verder willen kwalificeren, zoals supervisoren en coaches.
 

Nieuws, publicaties & blogs

Kennis delen, daar leer je van

Lees ons blog voor het laatste nieuws over ons instituut en het werkveld. Overdenkingen, ervaringen van studenten en docenten, trends en ontwikkelingen binnen welzijn, zorg en GGZ.