Supervisie

Een weg uit de machteloosheid

Een ervaren kindertherapeut vertelt in een supervisie hoe ze al haar vaardigheden uit de kast trekt in het contact met een jongetje met gedragsproblemen: ‘als ik met hem aan het werk ben gaat het heel goed, maar naderhand hoor ik toch weer dat hij in een driftbui andere kinderen heeft geslagen… Ik begin echt te twijfelen aan mezelf, ik voel me zo machteloos!’.

Aan de hand van die werkervaring heb ik als supervisor met haar de hele context van haar werk verkend. Waar ze begon met een ervaring van machteloosheid in het helpen van dit jongetje, ontdekten we hoeveel lagen en partijen invloed hadden op haar werk met hem:

 • de gemeente als opdrachtgever;
 • de intern begeleider van de school als contactpersoon;
 • de wisselingen van leerkracht;
 • de dynamiek in de klas
 • de moeizame thuissituatie;
 • de uithuisplaatsing van een van de kinderen in het gezin;
 • de gezinscoach;
 • Veilig Thuis.

Nadat we dit samen verkend hadden, ging deze supervisant naar huis met drie belangrijke gewaarwordingen: 

 • dat haar machteloosheid niks te maken had met haar vakkundigheid maar met de complexiteit van de situatie;
 • dat ze ondanks de complexiteit toch een vertrouwensband met dit jongetje had gecreëerd;
 • dat ze wel degelijk ergens invloed op de situatie kon uitoefenen: dat ze eens een goed gesprek moest voeren met de intern begeleider van de school. 

Niet meer machteloos dus!

Supervisie als begeleidingsvorm is nu meer dan ooit nodig om met mensen te kunnen werken in deze complexe maatschappij! 

Ben jij al een tijd als professional werkzaam en wil jij andere professionals helpen zich krachtig te positioneren in hun werkomgeving? Kom dan naar een van onze introducties van onze supervisie opleiding.

Share This