"Ik kan geen nee zeggen"

Ervaringsverhaal live-supervisie

Een belangrijk onderdeel van onze opleiding is live-supervisie. Onder leiding van de trainer/supervisor voert een van de studenten een gesprek met zijn of haar cliënten. De groepsleden kijken toe en reflecteren achteraf op deze leerervaring. Het wordt door studenten als een van de meest spannende maar ook leerzame elementen van de opleiding ervaren. Onderstaande is een reflectie van één van onze studenten op deze leerervaring. 

In september wilde ik bijna niet aan deze opleiding beginnen omdat live-supervisie er een onderdeel van was. Nu wilde ik volgend weekend nog wel een keer!

DE CLIËNTEN

Mijn cliënten waren een heel leuk, vrolijk, jong stel. Ik had ze niet eerder ontmoet maar kort via de mail contact gehad. Hierin gaf zij aan geen nee te kunnen zeggen. Dit is voor haar een probleem geworden omdat zij vaak geen energie meer heeft en ook vaker sober wordt doordat alles haar te veel wordt.

DOEL VOORAF

Mijn doel vooraf was om tegen mijn normale manier van doen in, mij niet teveel voor te bereiden zodat ik niet te veel zou gaan nadenken over de wijsheden uit het boek, maar om meer bij mijzelf en mijn eigen gevoel te blijven. Dit heb ik gedaan en ik vond het fijn te merken dat ik hetgeen ik geleerd heb mij toch al een beetje eigen heb gemaakt, zodat ik het kon gebruiken in het gesprek. Ook het betrekken van de context, waar het dit weekend over ging, kon ik toepassen aangezien het om een stel ging. In eerste instantie moest ik even aftasten wanneer ik dit deed, aangezien de vrouw het probleem had. Ik vond het mooi om te zien dat ook nu weer een groot deel van de oplossing bij de man lag.

“Ik heb nog nooit van iemand gehoord dat zij verdrietig werd van mijn probleem”.

Ik heb geprobeerd te confronterenen opmerkingen te maken zoals; ‘jij doet er dus niet toe’ en ‘jij bent niemand’. Maar ik mag nog harder confronteren heb ik geleerd. De man moest zich duidelijker uitspreken. Hier hielp Sonja de trainer mij heel goed bij. Ik zag wat de confronterende, duidelijke taal van Sonja met hun deed. Het kwartje viel toen pas echt. Ze begrepen dat ‘een stok tussen de spaken steken’, juist liefdevol is. Ik zag hun lacherige nonchalante houding helemaal veranderen toen ze de ernst van de situatie inzagen. Ik wil dit gaan toepassen. Hoewel het niet mijn gewoonte is om dit zó confronterend te brengen, zag ik het resultaat ervan en ben ik overtuigd van het nut. Achteraf zei de man dat hij het fijn vond dat Sonja zo confronterend was. De vrouw zei dat het haar eerst boos maakte, vooral toen haar man in haar ogen aangevallen werd, maar ze er achteraf ook het nut van heeft ingezien en hier blij mee was. Hier heb ik veel van geleerd.

INZICHTEN CLIËNT

De ziektewinst was een inzicht voor cliënt. Hoewel egoïsme een enorm niet toegestaan deel is van haar, deed ze hetgeen ze voor anderen doet uit egoïsme, namelijk om zichzelf beter te voelen en zich bestaansrecht te geven. Dit wil zij al helemaal niet. Dit stel is heel gelovig en vonden dat zij vooral dienend moesten zijn. Terwijl Sonja aan het woord was, kwam er ineens een tekst uit de Bijbel in mij op: ‘je moet je naast liefhebben zoals je jezelf liefhebt’. Dat betekent dus ook omgekeerd, dat je jezelf net zo lief moet hebben als je naaste. Maar jezelf liefhebben deden zij nog niet zo. Zij gaven mij later ook terug dat dit een inzicht was, waar ze mee aan de slag willen gaan.

Zeggen wat iets met jou doet als therapeut doet is ook een inzicht voor de cliënt geweest. Achteraf zei ze: “ik heb nog nooit van iemand gehoord dat zij verdrietig werd van mijn probleem”. Dit maakte indruk op haar. Ik vind dit een hele leuke bevestiging van dat wat wij leren ook echt werkt.

LEERPUNTEN

Wat ik nog moeilijk vind is om zo nauwgezet te luisteren dat ik de details eruit kan pakken die zo van belang zijn. Dat zit hem vaak ik kleine woordjes of korte zinnen die ik dan mis. Sonja zei een keer: “Wat vond jij van die laatste zin”. Die zin was van belang, maar ik kon het deel waar het om ging niet eens meer terughalen. Nauwgezetter luisteren is een leerdoel. Ik dacht dat ik stevig aan het confronteren was tijdens het gesprek. Maar dit kan ik nog veel duidelijker gaan doen. Confronterender zijn blijft een leerdoel en de context zich duidelijker laten uitspreken ook.

TOT SLOT

Ik vond de live supervisie spannend, leuk en leerzaam tegelijk. Ik vind het iedere keer weer leuk om te zien welke effect deze therapie op mensen heeft. De vrouw zei achteraf: ‘Ik kwam hier met de gedachten dat jullie mij zouden gaan vertellen dat ik gewoon ‘nee’ moest gaan zeggen en ik had van tevoren bedacht dat ik dat toch niet ging doen’. Nu zijn ze naar huis gegaan als een stel dat elkaar kan gaan helpen, en met inzichten zodat ze nu echt dingen gaan veranderen. Ik was blij met de coaching van Sonja die hier voor een groot deel voor heeft gezorgd, maar mij ook de kans heeft gegeven om mijn eigen gang te gaan en te leren. In september wilde ik bijna niet aan deze opleiding beginnen omdat live-supervisie er een onderdeel van was. Nu wilde ik volgend weekend nog wel een keer!

Share This