Artikelen

Artikelen

De afgelopen jaren hebben wij meerdere artikelen geschreven. Hieronder vind je een selectie van de belangrijkste of interessantste:

Groepssupervisie, overleven of uitdaging?

Groepssupervisie is een vorm van supervisie die wij in onze supervisie opleiding aan studenten aanleren. Deze vorm van supervisie wordt vaak ook in het onderwijs gehanteerd. Vanuit de ervaringsgerichte supervisie zoals wij die binnen het Kemper instituut hanteren...

Lees meer

Systeemgericht werken bij geweld in relaties

Systeemgericht werken bij geweld in relaties Auteur: Ferdinand Bijzet Over het behandelen van geweld in relaties zijn boeken vol geschreven. Ik wil mij in dit artikel beperken tot een behandelvisie gebaseerd op de Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en...

Lees meer

Empower de wereld begin bij jezelf

Empower de wereld, begin bij jezelf Door: Ferdinand Bijzet Er is iets geks aan de hand in welzijnsland. De kracht van de cliënt staat centraal en empowerment is al een heel aantal jaren een modebegrip. En juist het feit dat deze twee zaken centraal staan...

Lees meer

Onderhandelen in de partnerrelatie

Wellicht is de eerste vraag die bij je opkomt als je de kop van dit artikel leest: Hoort onderhandelen wel thuis in een liefdesrelatie tussen partners? als je jezelf deze vraag stelt, dan zie je onderhandelen waarschijnlijk als een spel van loven en bieden, als een...

Lees meer

Ubuntu

Over leven, liefde en leiderschap... “Afrika heeft iets dat ‘Ubuntu’ wordt genoemd. Het gaat over de essentie van mens-zijn. Het maakt onderdeel uit van de gift die Afrika aan de wereld gaat geven. Het omarmt gastvrijheid, het geven om elkaar, het bereid zijn die...

Lees meer

werken met hechtingsstoornissen

Goede hechting bevordert zowel verbondenheid als autonomie Voor het tot stand komen van deze veilige hechting is het essentieël dat de ouder emotioneel beschikbaar, ontvankelijk en betrokken is. Wanneer het kind in zijn hechtingsdrang krijgt wat het nodig heeft, en...

Lees meer

Zorg over zorg…

Mijn scriptie vorig jaar ging over Zorg verdient Zorg (zelfzorg in de palliatieve zorg). In die tijd verscheen er in KINTaKT een artikel van Sonja Bouwkamp naar aanleiding van het boek: ‘Mondige burgers, getemde professionals’, van Evelien Tonkens van Sonja Bouwkamp...

Lees meer

De borderline persoonlijkheid

De deelneemster aan de introductiedagen voor onze opleiding is meer dan enthousiast. Herhaaldelijk vertelt zij mij hoe ze hiernaar heeft uitgekeken en hoe blij ze is dat het uiteindelijk zover is dat ze met de opleiding kan beginnen, want dit is het helemaal. Alles...

Lees meer

EPT en palliatieve zorg

In Kintakt deze zomer las ik het artikel van Marja Somers. Zij liet daarin de mogelijkheden zien voor therapie bij verstandelijk beperkte mensen. Ze vroeg zich vooraf af, of dat wel mogelijk was, therapie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Dezelfde...

Lees meer
Share This