Aanmeldingsformulier

Met dit formulier meld je je aan voor een van onze opleidingen. Naar aanleiding van de verstrekte gegevens zullen wij nagaan of je voldoet aan de door ons gestelde eisen gevolgde vooropleiding en indien van toepassing aanvullende eisen. Indien wij akkoord gaan, ontvang je van ons je opleidingscontract. Nadat dat ondertekend is teruggestuurd, is je aanmelding definitief.

Uw gegevens

Aanhef
MeneerMevrouw

Opleidingskeuze *
Ik wil mij graag aanmelden voor de volgende opleiding:

Tweejarige opleiding Ervaringsgericht SupervisorEenjarige basisopleiding Ervaringsgerichte Psychosociale TherapieDriejarige opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en GestaltcoachVierjarige opleiding Ervaringsgericht Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie

Extra vraag vooropleiding
Heeft wel/niet een vierjarige NVAGT erkende opleiding tot Gestalttherapeut afgesloten
Heeft een afgerond supervisietraject van 10 zittingen gevolgd bij een LVSC geregistreerd (aspirant) supervisor en zal voor de aanvang van de opleiding hiermee klaar moeten zijn.


Welke opleidingen en of cursussen heb je tot nu toe gevolgd?


Welke praktijkervaring heb je tot nu toe opgedaan?

Share This