Aanmeldingsformulier

Met dit formulier meld je je aan voor een van onze opleidingen. Stuur tegelijk met je aanmelding je CV en een kopie van je diploma’s naar secretariaat@kempler-instituut.nl .

Je aanmelding wordt beoordeeld door de opleidingsdirecteur. Indien je wordt toegelaten tot de opleiding, ontvang je van ons je opleidingscontract. Nadat het contract is ondertekend en teruggestuurd, en de factuur is betaald, is je aanmelding definitief.

Uw gegevens

  Aanhef
  MeneerMevrouw

  Opleidingskeuze *
  Ik wil mij graag aanmelden voor de volgende opleiding:

  Tweejarige opleiding Ervaringsgericht Supervisie en Coaching (LVSC)Eenjarige basisopleiding Ervaringsgerichte Psychosociale TherapieDriejarige opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en GestaltcoachVierjarige opleiding Ervaringsgericht Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie

  Extra vraag vooropleiding
  Heeft wel/niet een vierjarige NVAGT erkende opleiding tot Gestalttherapeut afgesloten
  Heeft een afgerond supervisietraject van 10 zittingen gevolgd bij een LVSC geregistreerd (aspirant) supervisor en zal voor de aanvang van de opleiding hiermee klaar moeten zijn.


  Ook CV en diploma's opsturen naar het secretariaat.

  Share This