Dynamische groepssupervisie

Tweedaagse training “Dynamische groepssupervisie” voor supervisoren

In deze tweedaagse willen we ons gaan bezighouden met wat groepssupervisie volgens de uitgangspunten van de ervaringsgerichte supervisie en de dynamische visie op supervisie omvat en wat er allemaal bijkomt kijken.

Binnen de dynamische visie op supervisie maken we een onderscheid tussen groepssupervisie die zich kenmerkt door individuele supervisie in groepsverband en groepssupervisie waarbij de groepsleden een actieve rol hebben en waarbij de supervisor zich op de achtergrond beweegt maar het proces wat er gaande is bewaakt en daarbij zorg draagt dit gericht te houden op de leerdoelen van de supervisanten. Deze laatste vorm van groepssupervisie is volgens ons de eigenlijke vorm van groepssupervisie.

Vanuit de ervaringsgerichte en dynamische benadering van supervisie hechten we sterk aan de transparantie van de supervisor teneinde een maximale veiligheid te creëren voor het leren van de supervisanten. Dat betekent dat de interventies van de supervisor vooral ook weergeven wat datgene waarmee de supervisant komt, teweeg brengt bij de supervisor. Om deze mate van veiligheid ook in groepssupervisie te bereiken, is het van belang dat de supervisanten naar elkaar transparant worden. Dat gebeurt als zij aan elkaar laten zien wat het hen doet als de ander iets inbrengt, zegt of doet.

Ten einde dit te bereiken moet de groepssupervisor over gaan op een andere vorm van interveniëren. De groepssupervisor zal veel meer moeten overgaan op het gebruiken van indirecte interventies. Daarmee bedoelen we dat de supervisor ervoor zorgt dat de supervisanten op elkaar reageren en dit stimuleert. Dit vereist dat de supervisor zich in eerste instantie zichzelf terug houdt en stimuleert dat de supervisanten op elkaar reageren. Door dit te vergelijken met hoe zijn reactie zou zijn geweest krijgt hij informatie over de openheid van de supervisanten en uiteindelijk ook over hoe hij staat tegenover wat de supervisanten te leren hebben. Op deze manier verwerft de supervisor informatie over waar de supervisanten staan ten aanzien van wat ze hebben te leren en kan hij het gebeuren in groepssupervisie gebruiken ten behoeve van de leervragen van alle supervisanten. Op die manier wordt het mogelijk het proces in de groepssupervisie zo te sturen dat alle deelnemers op een evenwichtige manier aan datgene wat ze hebben te leren toekomen.

Wat we in deze workshop willen gaan doen is in de eerste plaats leren hoe indirecte interventies eruit zien en vooral ook laten zien wanneer en hoe ze kunnen worden ingezet. Vervolgens willen we laten zien hoe de leerdoelen van de groepssupervisanten via parallelprocessen terug komen in de interactie met elkaar en hoe je als supervisor daarmee omgaat teneinde de supervisanten daarmee aan het leren te krijgen. Daartoe zullen we ook aandacht geven aan wat parallelprocessen zijn en hoe daarmee te werken. Verder zullen we ook aandacht geven aan het groepsproces en de groepsontwikkeling die er plaatsvindt in supervisie en wat de gevolgen zijn voor de groepssupervisie. In het kader hiervan zullen vooral ook aandacht besteden aan het vormen van coalities en het ongedaan maken van coalities. U leert dan ook te zien, dat in groepen een krachtenspel gaande is tussen het zoeken van verbinding met, en het zich willen onderscheiden van andere groepsleden en hoe daarmee te werken. Daarbij speelt meerzijdige partijdigheid een belangrijke rol.

We willen vooral ook werken aan de hand van de eigen ervaringen van de deelnemers van de workshop en nodigen u dan ook uit zelf materiaal (b.v. opnames van een groepssupervisies die uzelf gegeven hebt of verslagen ervan) aan te leveren.

Literatuur:

Gorkum, F. van (2007) Dynamische benadering in supervisie en coaching. Amsterdam: Boom

Gorkum, F. van (2002). Groepssupervisie. In Lankerveld A. van & Tijmes I., Visies op supervisie. Soest: Nelissen.

Lakerveld, A. (1995). Drie is teveel?! Triades in supervisie. Supervisie in opleiding en beroep, 11(2), 4-14

Aanmelden kan via: info@kempler-instituut.nl

  

Praktische informatie:

 • Duur: 2 dagen
 • Data: 2 en 3 november 2018
 • Locatie: Hoogeerd Wijchen
 • Kosten:  450 euro incl. lunch
 • Excl. eventuele
  overnachting. 
  Tweepersoonskamer: 32 euro.
  Voor éénpersoonskamer wordt een toeslag berekend van 20 euro.
 • Tijden: 1ste dag 9:30 – 17:30 uur en optioneel avondprogramma
  19:00 – 20:30 uur.
  2de dag 9:30 – 16:30 uur 

Programma:

Eerste dag

1 Kennismaking en doel van de workshop
2 Hoe ziet de groepsdynamica er uit in een supervisiegroep eruit.
a de motor van verbinden en onderscheiden
b de verschillende fasen en crises
c uitwisseling van en oefenen aan de hand van eigen ervaringen met oplossen van crises
3 Uitleg van indirecte interventies en vragen daarover
4 Oefenen met het doen van indirecte interventies aan de hand van eigen inbreng voor supervisie
5 Bespreken van de oefeningen.
6 Evaluatie van de dag

Tweede dag

6 Hoe zitten we erbij
7 Omgaan met coalities. Het gebruikmaken en breken van coalities
8 Het oefenen met het omgaan met coalities en het bespreken van de oefeningen
9 Wat zijn parallelprocessen en hoe werk je daarmee (Uitleg en voorbeelden aan de hand van opnames) Verschillende soorten van parallelprocessen
10 Oefenen met het hanteren van parallelprocessen in groepen.
11 Evaluatie en afsluiting van de tweedaagse

Inschrijven kan via info@kempler-instituut.nl

Share This